Хибридна дървена конструкция с фокус върху устойчивостта

Lupo Cordero

Жилищна сграда с хибридна дървена конструкция, най-високата по рода си в Райнланд-Пфалц, поставя нови стандарти за устойчивост в строителството, включително чрез пълна цифровизация на веригата на стойността.

Благодарение на напълно дигитализираните и интегрирани строителни процеси на 9-етажната дървена хибридна сграда в Райнланд-Пфалц беше изградена за рекордно кратък срок от 11 седмици, при спазване на високи стандарти за качество и устойчивост. Цифровизацията на веригата на стойността на свой ред позволява пълно проследяване на всички процеси и използвани материали, като по този начин се създава основата за т.нар. дълбока устойчивост.

Интегрираната верига за създаване на стойност на Gropyus беше използвана от планирането, проектирането и съответните одобрения, през строителната физика, строителната система, производството и контрола на роботиката и производството на модулите, до противопожарната защита и интегрирането на собствената операционна система на компанията (BOS).

Със своето решение BOS за дигитализирано управление на сгради, имоти и активи, Gropyus иска да осигури устойчивост и приятни условия за живот и след продажбата. Цифровото управление включва оптимизиране на поддръжката въз основа на данни. По този начин осигурява по-добро планиране на разходите. Потребителите се възползват от дигиталното управление на договори и контакти, както и от автоматизираното администриране на отчети за наеми и такси за обслужване.

Lupo Cordero

За бъдещите оператори на сградата компанията е дигитализирала и управлението на активите. Това осигурява преглед и контрол на работата в реално време. Сградите образуват хомогенен портфейл от недвижими имоти, съвместим с ESG. Сградите представляват атрактивен клас активи сами по себе си или могат да се използват като допълнение към портфейла, за да се постигнат инвестиционните цели и регулаторните изисквания. С помощта на платформата Living-as-a-Service операторите могат да генерират допълнителни приходи и същевременно да предлагат услуги, които иначе биха били достъпни само за луксозни имоти.

За целия си жизнен цикъл Im Wohnpark Nette 6 има само 5% от парниковия потенциал на референтна сграда. Още по време на строителството 22% от т. нар. сиви емисии се избягват чрез хибридния метод на строителство. Един тон CO2 е свързан за един кубичен метър дървесина. Интегрираните във фасадата фотоволтаици също така гарантират, че сградата е енергийно позитивна при експлоатация. Така всеки жител спестява средно по един тон CO2 годишно, или 13% от годишните си емисии.

Снимки: Lupo Cordero

Строители Бг

Строители Бг е електронно издание, специализирано в областта на строителството. Специализираните статии разглеждат всички етапи от строителния процес и активните участници в него. Цел на изданието е да запознае читателите със спецификите на отделните процеси и да ги улесни в тяхната дейност. Предлагаме набор от професионални статии, категоризирани по раздели, където можете да прочетете за спецификите на отделните продукти и системи, представени в тях от водещите фирми в бранша.

Прочетете също: