pixel

Стара Загора с третата по дължина газова мрежа в страната

газ

Източник: publics.bg

132 километра инфраструктура снабдява живеещите в Стара Загора с природен газ. Това прави града третият с най-дълга газоразпределителна мрежа след София и Варна, където Овергаз вече изгради съответно 456 километра и 134 километра газопроводи.

От дружеството съобщиха, че 150 домакинства са газифицирали жилищата си през 2012 година и така общият брой на отопляващите се със синьо гориво битови потребители в града е достигнал 3100.
Финансовото измерение на преминаването към природен газ възлиза на 80 до 100 лева спестявания за месец от сметките за комунални услуги през отоплителния сезон. За 2012 г. разчетите на “Овергаз Изток” показват, че газифицираните старозагорци са спестили 805 хил. лв., а индустрията и обществено-административния сектор в града –12 млн. лева.
Досега Овергаз инвестира „на зелено” в тръби за разпределение и в съоръжения над 300 млин. лв. Идейните проекти на компанията за газификация предвиждат изграждане на над 9700 километра газоразпределителна мрежа за срока на лицензиите, като към момента са построени над 2100 километра.

Строители Бг

Строители Бг е електронно издание, специализирано в областта на строителството. Специализираните статии разглеждат всички етапи от строителния процес и активните участници в него. Цел на изданието е да запознае читателите със спецификите на отделните процеси и да ги улесни в тяхната дейност. Предлагаме набор от професионални статии, категоризирани по раздели, където можете да прочетете за спецификите на отделните продукти и системи, представени в тях от водещите фирми в бранша.

Прочетете също: