pixel

Голяма надпревара за новата библитека във Варна

biblioteka

Изключителен интерес е предизвикал конкурсът за проект на новата библиотека на Варна, каза главният архитект на общината Виктор Бузев пред Дарик. Към момента около 400 ателиета и архитекти от САЩ, Китай, Русия, Латинска Америка и почти всички европейски страни са проявили интерес, поясни Бузев.

По думите му желаещите да участват в  конкурса ще се увеличават.

Конкурсът е организиран със съдействието на Камарата на архитектите в България и архитектурната група WhATA.

Новата сграда на варненската регионална библиотека ще бъде първата, построена в България за последните 30 години. Зоната, обект на конкурса, е заключена между улиците бул. „Осми приморски полк“, ул. „Братя Миладинови“, ул. „Проф. Марин Дринов“ и сградата на община Варна.

Предвижда се надземното застрояване да бъде с максимална разгъната застроена площ 18.5 хил. кв.м, подземен обществен паркинг на 3 нива за 350 автомобила с площ 11 хил. квадратни метра и капацитет за съхранение на близо 1.3 млн.библиотечни документа (при 866 хил. в момента). Обща инвестиция за осъществяване на сградата и околното пространство е 40 млн. лв.

Журито, което ще оценява кандидатите, ще е международно.

Наградният фонд, предвиден за участниците в конкурса, е в размер на 20 хил. лв. за първата награда и по 10 хил. лв. за класираните на второ и трето място.

Победителят в конкурса се очаква да бъде обявен на 30 ноември, като след това той ще бъде поканен за договаряне с община Варна за изготвяне на технически и работен проект на бъдещата нова градска библиотека.

Строители.бг

Строители Бг

Строители Бг е електронно издание, специализирано в областта на строителството. Специализираните статии разглеждат всички етапи от строителния процес и активните участници в него. Цел на изданието е да запознае читателите със спецификите на отделните процеси и да ги улесни в тяхната дейност. Предлагаме набор от професионални статии, категоризирани по раздели, където можете да прочетете за спецификите на отделните продукти и системи, представени в тях от водещите фирми в бранша.

Прочетете също: