pixel

Въвеждат референтни стойности за санирането

sanirane

Правителството прие промени в техническите изисквания за изпълнение на дейности и провеждане на обществени поръчки за избор на изпълнители по Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради.

Въвеждат се референтни стойности за отделни дейности с цел гарантиране на ефикасното изразходване на средствата. Лимитите ще бъдат публикувани в интернет страницата на МРРБ и при необходимост ще се актуализират на всеки три месеца. Всяка община ще трябва да се съобразява с обявените референтни стойности за отделните дейности, съобщават fakti.bg.

Контролът по спазването на референтните стойности е възложен на областните управители. Те имат задача да наблюдават процеса по обновяването на жилищните сгради на своята територия. Редът, по които ще се осъществява контролът, ще бъде определен от министъра на регионалното развитие и благоустройството. В случай, че стойностите на превишаване на стойностите, разходите ще се покриват до размера на публикуваните лимити.

Строители.бг

Строители Бг

Строители Бг е електронно издание, специализирано в областта на строителството. Специализираните статии разглеждат всички етапи от строителния процес и активните участници в него. Цел на изданието е да запознае читателите със спецификите на отделните процеси и да ги улесни в тяхната дейност. Предлагаме набор от професионални статии, категоризирани по раздели, където можете да прочетете за спецификите на отделните продукти и системи, представени в тях от водещите фирми в бранша.

Прочетете също: