pixel

Анализ на Райфайзенбанк отчита ръст в строителството

rust-stroitelstvo

Райфайзенбанк (България) ЕАД публикува редовния си месечен икономически обзор с коментар на данните, налични към средата на януари.

Анализаторите на банката отчитат, че към ноември 2015 г. индексът на индустриалното производство слабо се понижи до 116.8 пункта, или с 2.5% спрямо октомври. От друга страна, в сравнение с октомври 2014 г. индексът бележи ръст с 1.0%. Въпреки променливата му месечна динамика, неговата средна 12-месечна стойност се покачи само с 1.0 пр.п и достигна 110 пункта. Годишният ръстът на индустриалното производство е резултат и от повишените разходи за придобиване на дълготрайни активи в промишлеността през миналата година.

„През ноември строителството отбеляза годишен прираст с 1.3%, след четири месеца на задълбочаващ се спад. Очаквано, той се дължеше на по-големия ръст от 8.6% на гражданското и инженерното строителство, който бе достатъчен, за да преодолее спада на сградното строителство (-5.2%). Относително доброто представяне на гражданското и инженерното строителство продължи да е резултат от проактивната публична политика за рехабилитация и изграждане на пътна инфраструктура, както и за изграждане, реконструкция и модернизация на обществени сгради и съоръжения, работата по Софийското метро. Очаква се сградното строителство да продължи да се свива, макар и с по-бавни темпове“, коментира икономическият анализатор на Райфайзенбанк Емил Калчев.

Брутният външен дълг към октомври 2015 г. беше 34.3 млрд. евро, което е с 4.7 млрд. евро по-малко от този към октомври 2014 г. В неговата структура вътрешнофирмените заеми заемаха най-голям относителен дял от 37.1%, който се сви с 4.8 пр.п. в сравнение с октомври 2014 г. Заемите на „други сектори“ бяха 34.8% от брутния външен дълг, което е с 3.8 пр.п. повече от дела им година назад. Държавното управление заемаше трета позиция с дял от 16.4%, който също регистрира разширяване с 3.8 пр.п., изкачвайки се с една позиция нагоре в структурата на брутния дълг за периода. Обратно, заемите на банковия сектор преминаха от трето на четвърто място, свивайки се с 2.9 пр.п. до 11.8% към октомври 2015 г, съобщава cross.bg.

„С други думи, в рамките на общия спад на брутния външен дълг дългът на държавното управление и „другите сектори“ намаляваха по-бавно, поради което разшириха дела си за сметка на по-бързо спадащите вътрешнофирмени заеми и външни заеми на банките“, допълни Калчев.

Паричната статистика на БНБ отчита годишен ръст на кредитите с 0.2% през ноември, движен от кредитите към нефинансовите предприятия (0.3%), докато кредитите към домакинствата отбелязаха спад от 1.0%.
„Значителните спадове на кредитите, характерни за изминалите 12 месеца, се дължаха на отписването на кредитния портфейл на КТБ, което изкривяваше статистическите годишни сравнения. С данните за ноември 2015 г. този ефект е заличен и показателите за годишна динамика отразяват по-точно случващото се в сектора. Макар и слаб, ръстът на кредитите към бизнеса през ноември е положителен факт, който обаче трябва да се потвърди в следващите месеци, за да окаже ефект върху реалната икономика“, коментира още Калчев.

Строители.бг

Строители Бг

Строители Бг е електронно издание, специализирано в областта на строителството. Специализираните статии разглеждат всички етапи от строителния процес и активните участници в него. Цел на изданието е да запознае читателите със спецификите на отделните процеси и да ги улесни в тяхната дейност. Предлагаме набор от професионални статии, категоризирани по раздели, където можете да прочетете за спецификите на отделните продукти и системи, представени в тях от водещите фирми в бранша.

Прочетете също: