pixel

3 разрешения за добив на подземни богатства

подземни богатства

Източник: greentech.bg

Правителството одобри издаването на три разрешения за проучване на възможностите за добив на подземни богатства.

Първите две са за скалнооблицовъчни материали. В срок от 18 месеца ЕТ Здравка-Здравка Иванова и Марин Батуров ЕООД ще проучват площите „Лисичи дол” (община Котел) и „Данаджийско” (община Кирково). Предвидените инвестиции са за близо 38 хил. лв., а в екодейности ще бъдат вложени четири хиляди лева.

Разрешение за проучване на строителни материали получи ЗСК-Девня АД. Дружеството ще оперира в площта „Петров дол” в община Провадия. Работната му програма е за над 25 хил. лв., а стойността на мероприятията по опазване на околната среда за срока на едногодишния договор е 2500 лв.

Строители Бг

Строители Бг е електронно издание, специализирано в областта на строителството. Специализираните статии разглеждат всички етапи от строителния процес и активните участници в него. Цел на изданието е да запознае читателите със спецификите на отделните процеси и да ги улесни в тяхната дейност. Предлагаме набор от професионални статии, категоризирани по раздели, където можете да прочетете за спецификите на отделните продукти и системи, представени в тях от водещите фирми в бранша.

Прочетете също: