pixel

Поморие взе държавни имоти за развитие на екопроекти

eко

Източник: greentech.bg

Правителството предостави за безвъзмездно управление на община Поморие четири имота – публична държавна собственост, в района Поморийското езеро. Имотите – две находища за лечебна кал, хидромелиоративно съоръжение и пасище, са с обща площ 5285 дка и попадат в обхвата на НАТУРА 2000.

Намерението на общинската администрация е да разработи екологични проекти с цел финансиране на природозащитните дейности в района на Поморийското езеро по европейски и национални програми. Основната цел на община Поморие е да осигури експлоатацията на екосистемата по прозрачен за обществеността начин, като ползването на естествените ресурси на езерото да не нарушава интересите на жителите на общината.

Строители Бг

Строители Бг е електронно издание, специализирано в областта на строителството. Специализираните статии разглеждат всички етапи от строителния процес и активните участници в него. Цел на изданието е да запознае читателите със спецификите на отделните процеси и да ги улесни в тяхната дейност. Предлагаме набор от професионални статии, категоризирани по раздели, където можете да прочетете за спецификите на отделните продукти и системи, представени в тях от водещите фирми в бранша.

Прочетете също: