pixel

Зелен оазис около поречието на Марица

марица

Източник: marica.bg

Колоритен зелен оазис е на път да оживи поречието на река Марица, точно между моста  на Герджика и този на Адата. Тясната ивица от южната страна на реката е дълга цели 800  м и в тази линеарна структура ще има велоалеи, зелени острови, както и обичайните  детски площадки, плюс паркова мебел по индивидуален дизайн. Елементи, покрити с  пълзяща растения ще допълват цялата тази композиция, а огради от жив плет ще създават  известна дистанция между новия парк и уличното платно. Проектът е част от  инициативите на община Пловдив за социализация на реката, като финансирането ще  дойде по европейски програми. Актуалната разработка е на ландшафтните архитекти  Калина Райчева и Теодора Бонева.

“В момента Пловдив е “загърбил” реката, затова ние се опитваме да насочим вниманието към нея и да се впишем в едно цялостно бъдещо разработване на територията”, обясняват от екипа. С днешна дата достъпът до крайречната зона е силно ограничен. Проблем създава и близкият паркинт с 48 паркоместа, който се появи при реконструкция на уличното платно на бул. “Марица-юг” през 2009 г. Днес той изолира реката като стена. Проектантите се опитват да тушират този недостатък – там където има паркоместа теренът се задига с подпорна стена с височина от 40 см. По дължината й се поставя нисък жив плет от 40-45 см. Така паркът се изолира от паркираните автомобили, които на практика ще “потънат” в лекия наклон на тревната площ и живия плет.

В парка се обособяват четири основни зони за рекреация и различен тип отдих: зона за активен отдих, за социално общуване, детска зона и зони за пасивен отдих. Самата крайречна алея има строго линеарна структура. За да “разчупят” визуално нейната монотонност, ландшафтните архитекти прокарват по цялата й дължина червена линия. Тя е като растер в настилката, която криволичи, довежда до определени активни зони, подчертава подходите и зоните за рекреация и “повежда” преминаващите в различни направления. Със своите трансформации от настилка линията се издига в пейка, респективно в места за сядане, с разнообразна форма в детската площадка. През цялото време тя следва логиката на алейната мрежа, на отделните зони и оформя пространството. Разбира се, в парка присъстват всички традиционни елементи: два къта за отдих, един за спорт на открито с фитнес уреди, както и множество пейки по специален дизайн. Детските съоръжения в площадката са изцяло дървени, разположени едно след друго, те оформят истинска “приключенска” градина.

Всяка от площадките ще бъде обвита в зеленина. Пълзящи растения се увиват по конструкции от изпънати стоманени струни и така около площадките ще се издигне зелена “дишаща” стена. Основната част на настилката е от бетонни плочи тип “La Linia” върху пясъчна основа. Велоалеята е напълно откъсната от основния човекопоток. Тя се дефинира от подпорната стена и паркоместата, а  разхождащите се ще минават по втора, крайречна алея.  Друга интересна идея в разработката е да се проектира “висяща” алея, при евентуална реконструкция на зелените площи на изток. “Тя ще минава под моста в коритото на река Марица. Мостовата конструкция позволява това. Така ще е възможно и болезненото продължение на велоалеята към източната част на града”, обяснява ландш. арх. Райчева.

пловдив

Строители Бг

Строители Бг е електронно издание, специализирано в областта на строителството. Специализираните статии разглеждат всички етапи от строителния процес и активните участници в него. Цел на изданието е да запознае читателите със спецификите на отделните процеси и да ги улесни в тяхната дейност. Предлагаме набор от професионални статии, категоризирани по раздели, където можете да прочетете за спецификите на отделните продукти и системи, представени в тях от водещите фирми в бранша.

Прочетете също: