pixel

Токът с лятна и зимна цена

електричество

Източник: standartnews.com

Освен дневна и нощна тарифа, скоро токът може да има и сезонни цени. Това предвижда проектонаредба на ДКЕВР.

Заради забавянето й ЕК ни заплаши със съд, а дни след това председателят на регулатора Ангел Семерджиев подаде оставка и беше освободен от поста.

Според предложените правила, дружествата могат да поискат от ДКЕВР да одобри сезонни цени за някои свои клиенти. Така например токът за част от потребителите може да има различна цена през лятото и през зимата. Тарифите пък ще се променят не само веднъж годишно. Според наредбата, когато има промяна в цената на газа или вредните емисии и това оказва съществено влияние върху цената на тока, ДКЕВР може да я коригира. Това означава, че е възможна промяна на всяко тримесечие, тъй като тарифите на синьото гориво се променят четири пъти годишно.

Ако има предпоставка за извънредна промяна в цената на тока, ДКЕВР ще приканва засегнатите дружества (електроцентрали, ЕРП-та, НЕК или др.) да подадат заявление какво изменение на тарифата искат. След като се запознае с предоставените данни, регулаторът може да приеме или отхвърли предложението. Ако пък съответното дружесвто не подаде такова заявление, ДКЕВР ще може да промени цените по свое усмотрение.

Дали всичко това ще се случва и в кой точно момент, ще преценява единствено регулаторът. Това означава, че промяната на цените на тока повече от веднъж годишно може и изобщо да няма.

Строители Бг

Строители Бг е електронно издание, специализирано в областта на строителството. Специализираните статии разглеждат всички етапи от строителния процес и активните участници в него. Цел на изданието е да запознае читателите със спецификите на отделните процеси и да ги улесни в тяхната дейност. Предлагаме набор от професионални статии, категоризирани по раздели, където можете да прочетете за спецификите на отделните продукти и системи, представени в тях от водещите фирми в бранша.

Прочетете също: