pixel

Рехабилитират второкласни и третокласни пътища с 22 млн. лв. по ОПРР

път

Източник: publics.bg

С общо 22 млн. лв. безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма „Регионално развитие“ 2007-2013 г. (ОПРР) ще бъдат финансирани два проекта за рехабилитация и реконструкция на второкласни и третокласни пътища в областите Ямбол и Враца.

Договорите ще бъдат подписани от Ръководителя на Управляващия орган на ОПРР Деница Николова и Лазар Лазаров, Председател на УС на Агенция „Пътна инфраструктура”.
Церемонията ще се проведе на 22 март 2013 г., (петък) от 11.00 часа, в зала „Пресцентър“ в сградата на Главна дирекция „Програмиране на регионалното развитие“, бул. „Тодор Александров“ № 109.
Договорите са по схема BG161PO001/2.1-01/2007 „Подкрепа за рехабилитация и реконструкция на второкласни и третокласни пътища”, реализирана с финансовата подкрепа на Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Одобрените за финансиране проекти са за второкласни и третокласни пътища, които обслужват вътрешнорегионални връзки и осигуряват възможности за развитие на техния специфичен икономически потенциал и осигуряват достъп до райони с потенциал за развитие на туризъм.
В област Враца ще бъдат финансирани отсечки по второкласния път Криводол – Девене – Борован с обща дължина приблизително 20 км.
В област Ямбол ще се рехабилитира отсечка от третокласния път Г. Манастир- Крумово- Инзово- Роза с обща дължина около 31 км и отсечката от Район Миладиновци – Роза с дължина около 15 км.

Строители Бг

Строители Бг е електронно издание, специализирано в областта на строителството. Специализираните статии разглеждат всички етапи от строителния процес и активните участници в него. Цел на изданието е да запознае читателите със спецификите на отделните процеси и да ги улесни в тяхната дейност. Предлагаме набор от професионални статии, категоризирани по раздели, където можете да прочетете за спецификите на отделните продукти и системи, представени в тях от водещите фирми в бранша.

Прочетете също: