pixel

Заседание на Регионалния съвет за развитие в Североизточен район

Шумен

Източник: vestnikstroitel.bg

Областните управители на областите от Североизточен район, представители на министерства, на общините от района и на организации на работодатели и работници обсъдиха днес в Шумен подготовката на проект „Регионален план за развитие на Североизточен район 2014-2020 г.

Това стана на редовното заседание на Регионалния съвет за развитие в Североизточен район, което се проведе в шуменската областна администрация под председателството на областния управител Димитър Александров.

Акцент в работата на Съвета бе подготовката на проект „Регионален план за развитие на Североизточен район 2014-2020 г.“ с кратък анализ на социално-икономическото състояние на региона. На заседанието бе разгледан и проекта на Националната концепция за пространствено развитие на Република България за периода 2013-2025 г., на база на която ще се определят стратегическите и планови документи за регионално и местно развитие за периода 2014-2020 година.

На срещата бе представена и обобщена информация по изпълнението на оперативните програми на територията на Североизточен район през първото полугодие на 2012 г. Общо сключените и изпълнявани към 30 юни 2012 г. в Североизточен район договори по Оперативни програми, финансирани от действащите през периода 2007-2013 г. финансови инструменти на ЕС са 420 на обща стойност 675 442 039,31 лева.

Членовете на комитета получиха информация относно етапа на разработване на Договора за партньорство на Република България и на оперативните програми за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ от ЕФ за програмния период 2014-2020 г. Подчертано бе, че средствата от Европейските фондове през програмния период 2014-2020 г. ще бъдат предоставяни за определени приоритети. Сред тях бяха посочени – засилване на научно-изследователската дейност, технологично развитие и иновации, подобряване качеството на информационни и комуникационни технологии и достъпа за тяхното използване, повишаване конкурентоспособността, насърчаване адаптацията към изменението на климата и превенцията и управлението на риска, опазване на околната среда и др.

Строители Бг

Строители Бг е електронно издание, специализирано в областта на строителството. Специализираните статии разглеждат всички етапи от строителния процес и активните участници в него. Цел на изданието е да запознае читателите със спецификите на отделните процеси и да ги улесни в тяхната дейност. Предлагаме набор от професионални статии, категоризирани по раздели, където можете да прочетете за спецификите на отделните продукти и системи, представени в тях от водещите фирми в бранша.

Прочетете също: