27 проекта са включени в плана по JASPERS за 2013 г.

инфраструктура

Източник: gradat.bg

Общо 27 проекта, като по 23 от тях изпълнението продължава от миналата година, са включени в плана за действие през 2013 г. по JASPERS.

Седем от проектите са в сектор „Околна среда“, 11 са в сектор „Транспорт“, един – в „Икономика“, а осем са хоризонталните мерки.

Правителството одобри плана, като прие, че той може да бъде променян след съгласуване с ресорните министри. Изпълнението на мерките в него ще доведе до ускоряване на процеса на усвояване на средствата от Европейския съюз и ще подпомогне планирането на следващия програмен период, посочват от правителствената пресслужба.

JASPERS е инструмент за техническа помощ за подготовка на големи инфраструктурни проекти, създаден от Европейската комисия, Европейската инвестиционна банка и Европейската банка за възстановяване и развитие.

С него се оказва подкрепа на подготовката на приоритетни национални проекти, за които се предвижда финансиране от Кохезионния и от структурните фондове на ЕС. Техническата помощ от страна на JASPERS е безвъзмездна за страната ни.

Строители Бг

Строители Бг е електронно издание, специализирано в областта на строителството. Специализираните статии разглеждат всички етапи от строителния процес и активните участници в него. Цел на изданието е да запознае читателите със спецификите на отделните процеси и да ги улесни в тяхната дейност. Предлагаме набор от професионални статии, категоризирани по раздели, където можете да прочетете за спецификите на отделните продукти и системи, представени в тях от водещите фирми в бранша.

Прочетете също: