Започна изграждането на регионално депо в Бургас

регионално депо

Източник: burgas24.bg

Започна изграждането на регионално депо Братово – запад част от проекта „Изграждане на регионална система за управление на отпадъците“. Системата ще обслужва девет общини, 210 населени места и над 400 хил. жители. Проектът се финансира по ОП „Околна среда“. Партньори са общините Айтос, Камено, Карнобат, Несебър, Поморие, Руен, Средец, Сунгурларе, а бенефициент е община Бургас.

Кметът на града Димитър Николов каза, че деветте общини няколко години много прецизно хармонизират докладни записки и материали, за да хармонизират този общ проект. Той благодари на министерството на Околната среда и водите това депо да се служи.

„Това е важен знак за доброто партньорство между тези 9 общини. Благодаря специално на общините Карнобат за бързата и адекватна работа по изграждане на претоварната станция. В община Несебър очакваме и там да започне, на всички колеги макар и кметове първи мандат успяха бързо и прецизно да изготвят документацията и в срок да изпълняваме това депо. Надявам се да бъде мека зимата, за да може строителните компании, които работят в срок да си изпълнят ангажиментите“, каза кмета. Основната цел на проекта е да се създаде устойчива система за обезвреждане на отпадъци. При изграждането на депото ще се използва финландска технология.

„Общо проектите, които се изпълняват в Бургаска област по ОП „Околна среда“ са на обща стойност 420 млн. лв.“ – каза по време на първата копка на депото за регионални битови отпадъци Братово – запад министърът на околната среда Нона Караджова.

Тя похвали и изказа уважението си към кметовете на общините партньори по проекта – Бургас, Айтос, Камено, Карнобат, Несебър, Поморие, Руен, Средец и Сунгурларе за това, че са се обединили и решават много важен проблем за 30 г. напред и то по най-екологосъобразния начин. С тази инвестиция, която е безвъзмездна помощ в размер на 40 млн. и 500 хил лева се подпомагат социално и жителите на целия регион, тъй като, ако не беше тя тези пари е трябвало да се съберат от жителите на тези общини. Старото депо за битови отпадъци в Братово скоро ще изчерпи капацитета си, а с новото ще се решат проблемите за десетилетия напред. Самия проект освен депото включва и изграждане на инсталация за отделяне на полезните компоненти от отпадъците, които ще се рециклират, инсталация за строителни отпадъци, инсталация за биоразградими отпадъци и такава за едрогабаритни отпадъци. С тези общините ще отговарят на изискванията на новия закон за управление на отпадъците и ще изпълнят изискванията към 2020 г. всички общини да достигнат целта за минимум 50% оползотворяване на отпадъци от битови отпадъци, както и оползотворяване на биоразградими отпадъци. По този именно начин общините ще бъдат освободени изцяло от допълнителните екологични такси за неекологосъобразно управление на битовите отпадъци, а тези пари от своя страна общините могат да ползват за други цели.

Според министъра това е един добър пример как могат да се обединят общините за решаване на общи въпроси за техните граждани и как местната власт работи в отлична координация с централната власт. След реализирането на проекта различните язви за региона – старите сметище, ще бъдат рекултивирани, което е и сред условията за изпълнението на този проект.

Строители Бг

Строители Бг е електронно издание, специализирано в областта на строителството. Специализираните статии разглеждат всички етапи от строителния процес и активните участници в него. Цел на изданието е да запознае читателите със спецификите на отделните процеси и да ги улесни в тяхната дейност. Предлагаме набор от професионални статии, категоризирани по раздели, където можете да прочетете за спецификите на отделните продукти и системи, представени в тях от водещите фирми в бранша.

Прочетете също: