pixel

Три евро-разследвания срещу България заради таксата за достъп за ВЕИ

фотоволтаици

Източник: greentech.bg

Три разследвания на Еврокомисията са във фаза на предварителна подготовка във връзка с конфликта между производителите на ВЕИ енергия у нас и Държавната комисия за енергийно и водно регулиране. Наложената наскоро такса „за достъп“, която вдигна на въстание ВЕИ сектора, нарушава директивите за ВЕИ и за енергийния пазар, но е в разрез и с един от основополагащите принципи на ЕС. Той е заложен в договора ни за присъединяване към ЕС. Ако се започне формално разследване, можем да очакваме след година или повече време Европа да ни наложи санкции, които възлизат на хиляди евро всеки ден за дълго време.

Накратко това са изводите от пресконференция на ВЕИ сектора тази сутрин. На нея присъстваха Никола Газдов – председател на Българската фотоволтаична асоциация; Мариана Янева – зам.-изпълнителен директор на Българска ветроенергийна асоциация; адв. Димитър Кюмюрджиев от Софийска адвокатска колегия.

От 14 септември т.г. ВЕИ производителите са задължени да плащат временна такса „достъп“ до електроразпределителната мрежа. Таксата е наложена с решение на ДКЕВР. В решението е записано, че с парите могат да се финансират парични „дупки“ на електро-дистрибуторските дружества.

Преките заплахи за ВЕИ производителите

ВЕИ производителите са загубили до 40% от приходите си за месец септември в резултат на наложената такса, заяви Никола Газдов – председател на Българската фотоволтаична асоциация. Някои от малките фирми даже са заплашени от фалит. Бизнес-плановете на инвеститорите не могат да се изпълнят. Това означава, че инвестициите не могат да се върнат, с всички произтичащи от това последствия.

От друга страна, ако не подпишат договорите, ЕРП-тата заплашват да ги изключат от енерго-мрежата.

Налице е незаконна такса в съчетание с принуда и заплахи, според Газдов.

Проблем е и достъпът до информация, сподели той. „Опитахме се да получим достъп до писмата, които трите ЕРП и държавната ЕСО са изпратили до ДКЕВР на 13 септември, за да обяснят как са имали огромни разходи по управлението на електроразпределителните мрежи. И не знаят какви са тези разходи. Това са точно мотивите на ДКЕВР и те са посочени входящите номера на писмата“, разказа Газдов.

Само по себе си е странно, че писмата на трите фирми са внесени на 13 септември, а само ден след това комисията е готова с цяла нова регулация в отговор на проблема.

„Отговорът на регулатора беше, че в запитването ни няма точно описание на исканата от нас информация!“ – добави Газдов.

Нарушение на директивите за ВЕИ и енергетиката

От БГВЕА в допълнение към делото във ВАС, започнато на 25 октомври, е изпратен официален сигнал към ЕК и Департамента по конкуренцията в ЕК за случващото се у нас с цената за достъп, сподели Мариана Янева – зам.-изпълнителен директор на Българска ветроенергийна асоциация. Според асоциацията, нарушени са поне две европейски директиви и регламенти.

Основно се нарушава директивата за развитие на ВЕИ енергия. Държавите-членки със самия факт на приемането на тази директива и въвеждането й в националните закони гарантират, че при налагането на нови данъци и такси няма да допускат дискриминация на електроенергията от ВЕИ. Това обаче е нарушено.

Друга нарушена е директивата, транспонирана със Закона за енергетиката, която ни задължава да работим за либерализация на енергийния пазар. Това включва и задължението да се разделят като дейности преносът и производството на енергия. Необходимо е те да са съвсем самостоятелни, да се води отделно счетоводство за тези дейности, да се използват разходо-ориентирани цени и те да са обосновани.

Вместо това цената за достъп генерира приходи от дружеството, което управлява мрежата, за да могат парите да отидат при дружеството, което изкупува енергията. Подобно крос-субсидиране е недопустимо.

От това се получава и и още един абсурд – на практика ВЕИ производителите плащат сами на себе си за произведената чиста енергия.

„Разследването е започнало вече,“ – съобщи Марияна Янева. Председателят на ДКЕВР Ангел Семерджиев е получил писмо-запитване от ЕК. Той дори е обещал да публикува отговорите си, посочи Янева и сподели, че очаква с нетърпение да ги прочете.

Липсата на диалог

Уморихме се да се опитваме да постигнем контакт с регулаторните органи, за можем да говорим, да водим диалог, сподели Марианя Янева. Навярно такава умора тежи на всеки, който след събитията във ВЕИ сектора последните няколко месеца. За всеки незапознат пък е лесно да се изгуби в аргументите и решенията.

Това, което в момента става със зелената енергия у нас, е политическа реторика, смята Янева. Скандалите са поводи за правителствени прес-съобщения, а схемата за насърчаване на екологичната енергия не работи както трябва.

Не е допустимо грешките на регулатора да се плащат от потребителите или от инвеститорите. „Лошото е, че и в двата случая ще плаща потребителят“, заяви Янева, връщайки се към правителственото твърдение, че вината за случващото се ще бъде платена и ни очакват нови повишения на цените на тока.

Дискриминация

Преференциални цени за изкупуване на електроенергия има не само за ВЕИ производителите, такива цени ползват и топлофикационните дружества. Ала те не плащат „цена за достъп“ – тя е само за ВЕИ сектора. Това е очевидна дискриминация и също нарушава европейските норми.

Хиляди евро на ден глоба

Освен двете жалби на БГВЕА, които вече са получили ход във вид на предварително разследване, има и жалба на БФА, която пък касае разходването на държавни средства, разкри адв. Димитър Кюмюрджиев от Софийска адвокатска колегия.

„Считаме, че извън посочените директиви …. е налице нарушаване на договора за функционирането на ЕС. Държавната помощ като предоставяне на неикономическо предимство е забранена. Става дума за сериозно нарушение – налице е нежелание на регулатора да спази европейското законодателство, което съгласно чл. 5 от Констутицията има по-висша сила от местните законови актове“.

Незаконната държавна помощ представлява трансфер на държавни средства и предоставя неикономическо предимство: налице са селективност и създаване на по-благоприятна среда на определени предприятия, които си спестяват разходи за сметка на други оператори, обясни адв. Кюмюрджиев. Според него, за ЕК няма разлика дали нарушението е въведено чрез закон, наредба, конкретен договор. Всички правни форми на задължаване са равностойни.

„Държавна помощ са не само директните придобивки, например субсидиите, както БНТ получи 1 млн. лева за да си плати футболните мачове за миналата година. Има и други форми – спестяване на разходи, които са присъщи на дадени дружества…. Спестяват се разходи, които би трябвало те да си поемат – за присъединяването към мрежата на ВЕИ производителите. Именно това е държавната помощ -трансфер на държавни средства…. Поради това европейският законодател приема, че това има същата правна природа като субсидията“, обяснява юристът.

Освен всичко друго по този начин дружествата, които поучават помощ, ще намалят облагаемата си печалба.

Има и вратичка в закона. Става дума за предоставяне на компенсации за предприятия, предоставящи „услуги от общ обществен интерес“, т.е. важни за цялото общество. Но по този въпрос вече има прецедент в Европейското право и ясно дефинирани критерии. В конкретния случай у нас удовлетворено е само едно от общо четирите изисквания, нужни, за да се приеме, че става дума за „услуги от общ обществен интерес“.

Какво предстои? Подадено е оплакване и съгласно процедурата то е вече прието. – в комисията за държавните помощи. В рамките на 2 месеца ЕК ще определи приоритета на жалбата. Тя е подкрепена от писмата на около 15 посланици от европейски и не-европейски страни. „Ако приоритетът се приеме за висок, делото следва да бъде решени в рамките на 12 месеца“, каза адв. Кюмюрджиев.

Лошото и ужасното за всички в случая е това, което ще последва след евентуално формално разследване. Ето какво обясни адвокатът: „… България ще трябва да върне старите цени и да върне помощта… България ще трябва да поиска от получателите на помощта да я върнат. И понеже нашият законодател не е изработил правила за възстановяване на държавна помощ,… тогава България ще влезе в процедура по нарушаване на Договора за присъединяване към ЕС – – могат да ни намалят достъпа до евро-фондове и да ни наложат глоби в размер на хиляди левове на ден – до отстраняване ма нарушението“.

Накратко, всички граждани на страната като данъкоплатци са заплашени от вероятността в обозримо бъдеще да започнат да плащат – посредством хазната на страната – за случващото се в момента.

Строители Бг

Строители Бг е електронно издание, специализирано в областта на строителството. Специализираните статии разглеждат всички етапи от строителния процес и активните участници в него. Цел на изданието е да запознае читателите със спецификите на отделните процеси и да ги улесни в тяхната дейност. Предлагаме набор от професионални статии, категоризирани по раздели, където можете да прочетете за спецификите на отделните продукти и системи, представени в тях от водещите фирми в бранша.

Прочетете също: