pixel

За повече професионализъм в управлението на сградите

фасилити мениджмънт

Изключително модерно направление в икономическите науки е фасилити мениджмънтът. Темите за управлението и поддръжката на сградния фонд за осма поредна година ще съберат на едно място български и европейски професионалисти. Основният акцент на конференцията, организирана от Фасилити Мениджмънт Консултинг на 17 и 18 октомври в София, ще бъде поставен върху предизвикателствата за устойчивост, ефективност и отговорност.

Ще бъдат обобщени две теми – обучението на служителите и глобализацията и нейният ефект върху компаниите. В България все още е трудно да се намерят училища и висши учебни заведения, където да се преподава фасилити мениджмънт. През последните години благодарение и на Българската фасилити мениджмънт асоциация бяха открити две магистърски програми по специалността, което действа благоприятно на пазара на труда.

Но освен университети съществуват и други варианти за обучение на служителите. За това ще ни разкажат лекторите в панела за образование – Драгия Драгиев, Албена Паралингова и Роксана Бодо от Румъния.

Глобализацията изисква да се уеднаквят стандартите във всички страни, където има различия в законодателството, социалните условия и начините на работа. Затова пред участниците ще говори Кирил Илиев – управител на „Гео Фасилитис” ЕООД. Той е работил като регионален мениджър в най-старата компания в тази област във Великобритания. Други лектори ще са Петър Пришъл от „Реалити Консулт” и Огнян Стоев – фасилити мениджър в „Хюлет Пакард България”.

Паралелно с конференцията ще има и два семинара – за повишаване на енергийната ефективност чрез финансиране от Европейската банка за възстановяване и развитие и за фасилити и пропърти мениджмънт за ритейл и филиални компании.

Предишните седем международни конференции „Фасилити мениджмънт – реализация в България“ събраха 700 участници със

100 лектори по 70 теми с представители от Европа и света. Стартиралата през 2006 г. конференция, организирана от студенти от Техническия университет в Карлсруе, сега е най-важното събитие в сферата на управлението и поддръжката на сградния фонд в България.

Лектори на тези конференции са били някои от най-големите специалисти по фасилити мениджмънт в Европа, професори от водещи университети на Стария континент, както и голям брой български специалисти.

Източник: vestnikstroitel.bg

Строители Бг

Строители Бг е електронно издание, специализирано в областта на строителството. Специализираните статии разглеждат всички етапи от строителния процес и активните участници в него. Цел на изданието е да запознае читателите със спецификите на отделните процеси и да ги улесни в тяхната дейност. Предлагаме набор от професионални статии, категоризирани по раздели, където можете да прочетете за спецификите на отделните продукти и системи, представени в тях от водещите фирми в бранша.

Прочетете също: