pixel

С 9,5% намалява строителната продукция през август

строителство

По предварителни данни през август индексът на продукцията в сектор „Строителство”, изчислен въз основа на сезонно изгладени данни, е с 1% под равнището от предходния месец, съобщава Националният статистически  институт (НСИ).

Календарно изгладените данни показват намаление от 9,5% на строителната продукция през август 2013 г. в сравнение със същия месец на 2012 година.

През август 2013 г. индексът на произведената строителна продукция, изчислен от сезонно изгладени данни, е под равнището от предходния месец, като продукцията от гражданското/инженерното строителство намалява с 1,1%, а от сградното строителство – с 0,8%.

На годишна база намалението на строителната продукция през август 2013 г., изчислено от календарно изгладени данни, се определя от отрицателния темп както при гражданското/инженерното, така и при сградното строителство, като е регистриран спад съответно от 12,3 и 7,2%.

Източник: investor.bg

Строители Бг

Строители Бг е електронно издание, специализирано в областта на строителството. Специализираните статии разглеждат всички етапи от строителния процес и активните участници в него. Цел на изданието е да запознае читателите със спецификите на отделните процеси и да ги улесни в тяхната дейност. Предлагаме набор от професионални статии, категоризирани по раздели, където можете да прочетете за спецификите на отделните продукти и системи, представени в тях от водещите фирми в бранша.

Прочетете също: