pixel

Изследват възможностите за добив на строителни материали при Павел баня

stroitelni materiali

Правителството одобри издаването на разрешение на „Бригада” ЕООД за проучване на строителни материали в площта „Сепеджик”, разположена в землищата на с. Виден и гр. Павел баня. За 12-месечния срок на разрешението дружеството ще инвестира близо 30 хил. лв. в проучвателните дейности и почти 3000 лв. в мероприятия по опазване на околната среда.

Министерският съвет прие отправеното от „Минстрой – Холдинг” АД предложение за удължаване с 15 години на срока на действие на концесионния договор за добив на метални полезни изкопаеми – оловно-цинкови руди, от участък „Южна Петровица” на находище „Гюдюрска” (община Златоград). Останалите клаузи по сключения през 2004 г. концесионен договор не се променят.

Източник: greentech.bg

Строители Бг

Строители Бг е електронно издание, специализирано в областта на строителството. Специализираните статии разглеждат всички етапи от строителния процес и активните участници в него. Цел на изданието е да запознае читателите със спецификите на отделните процеси и да ги улесни в тяхната дейност. Предлагаме набор от професионални статии, категоризирани по раздели, където можете да прочетете за спецификите на отделните продукти и системи, представени в тях от водещите фирми в бранша.

Прочетете също: