pixel

Ytong B5, D700 – идеалното решение за изграждане на първия ред на неносещи тухлени зидарии

Ytong

Поставянето на блокове Ytong B5, D700 като първи ред на различни видове неносеща тухлена зидария е лесен начин за намаляване на топлинните загуби в основата на стените. Еднаквата изолационна способност на клетъчния бетон Ytong във всички посоки подобрява поведението на анизотропните зидани стени, като по този начин ефективно ограничава топлинните мостове.

При проектирането на сгради най-често се обръща внимание на преминаването на топлина през стенните конструкции в хоризонтално направление. Проектантът разполага с коефициентите на топлопроводност ламбда на различните материали, така че лесно може да изчисли енергийните характеристики на дадена стена. При изследването на топлинните мостове в процеса на проектиране съществена роля играе вертикалният пренос на топлина. В това направление много от материалите показват значително по-високи стойности на ламбда, които трябва да бъдат взети предвид при изчисленията. Хомогенният и изотропен материал намалява до минимум топлинните мостове и спира студа и влагата.

Ytong

Топлинна бариера в основата на зида

Ако топлопроводимостта на определен строителен материал не е еднаква във всички посоки имаме топлинна анизотропия. Блокът за първи ред Ytong B5, D700 притежава едни и същи топлоизолационни свойства във всички посоки, т. е. той е изотропен и предотвратява загубата на ценна топлина през основата на стената.

Още предимства:

– по-висока повърхностна температура в основата на стандартно използвани неносещи стени от тухли;
– топлоизолационна способност – λ 10,dry = 0,18 W/(m·K);
– намален риск от образуване на плесен.

Средство срещу студ и влага

Дългогодишният практически опит в Германия и в съседни на нея европейски държави потвърждава ефективността от използването на Ytong като първи ред на зидария от тухли или от олекотени бетонни блокове. Поставянето му в основата на всички стени на партерния етаж осигурява защита срещу капилярната влага и проникващия студ – без допълнителни усилия и сложни технологии. Блокът за първи ред Ytong B5, D700 се предлага в размери, подходящи за зидарии от стандартни тухли.

Ytong

Точното решение за минимизиране на топлинните мостове

Изчисленията потвърждават ефекта от използването на блокове за първи ред Ytong B5, D700. При неотопляем подземен гараж с температура на въздуха 0°C повърхностната температура в ъгъла между стената и пода на горния етаж се повишава.

Ако върху бетонната плоча се положат директно анизотропни блокове, повърхностната температура при този пример е 15°C. При влажност на вътрешния въздух по-висока от 73 % в ъгъла между стената и пода ще се образува конденз. Блокът Ytong МАСИВ B5, D700 с височина 250 mm спомага за повишаване на повърхностната температура в критичната зона в основата на стената до 16,5°C. По този начин се предотвратява рискът от конденз и образуване на плесен при влажност на вътрешния въздух до 80%.

Ytong

При използване на Ytong за първи ред линейният коефициентт на топлопреминаване ψ през топлинния мост е 2 пъти по-малък. При традиционното изпълнение ψ = 0.396 W/(m·K). При новото техническо решение с Ytong ψ = 0.188 W/(m·K). Разликата е 0.208 W/(m·K). Ако изградените върху плочата стени са с дължина 20 m, се спестява толкова топлина, колкото би изтекла през 15 m² фасада. Блокът за първи ред Ytong B5, D700 се явява идеалното решение, когато се търси начин за ефективно избягване на топлинните мостове при основата на стените.

По-малко капилярна влага

Във фазата на строителството грубият строеж често е изложен на силни валежи. Когато обектът се намира „под вода“, капилярната влага, най-вече в основата на стените, може да се окаже сериозен проблем.

Стандартната хоризонтална хидроизолация с ленти или хидроизолационни разтвори на минерална основа отговаря на нормативните изисквания за влагозащита, но много често не е достатъчно ефективна при капилярно проводими зидарски тела. Причината за това е, че страничните части на зидарията се мокрят при събиране на вода върху плочата.

Хомогенната структура на материала, от който е изработен блокът за първи ред Ytong B5, D700, е със затворени пори и поглъща по-малко вода. За разлика от капилярно проводимите материали, тук зидарията е защитена в значително по-висока степен от капилярната влага.

Ytong

Висока якост на натиск

Благодарение на високата си характеристична якост на натиск от 5 Mpa, блокът за първи ред Ytong B5 D700 може безпроблемно да се използва в стандартна неносеща тухлена зидария с якост на керамичните тела до 5 MPa.

Това означава, че проектантът няма да има ограничения при изчисляването. Същевременно полагането на блокове за първи ред Ytong B5, D700 ще осигури по-добри топлинни характеристики на контактната зона между стените и подовата плоча.

Ксела България

Ксела България е на българския пазар от близо четвърт век и е част от Xella Group - водещ световен производител на строителните материали, доказали качеството си през годините - блоковете от клетъчен бетон YTONG и минерални топлоизолационни плочи Multipor. Xella е със седалище в Дуисбург / Германия, притежава 95 завода за производство в 20 държави и търговски организации в повече от 30 страни. В България оперират два завода – този за YTONG в София и за Multipor – в Добрич, като произведените материали се изнасят в над 10 страни от Европа и Близкия изток.

Прочетете също: