pixel

Трансадриатическият газопровод готов до 2015 година

Трансадриатическият газопровод

Източник: cross.bg

Трансадриатическият газопровод трябва да бъде изграден в началото на 2015 година, но първите доставки по него ще започнат в началото на 2019 година, каза Сесилия Вагнер, съветник в отдел „Партньорства и сътрудничества“ на дружеството ТАП, което ще изгражда тръбата. Проектът, предвиждащ пренос на каспийски газ от Гърция, през Албания, до Италия, беше избран като алтернатива на руския газ за Европа в конкуренция с „Набуко запад“, който трябваше да започне от българо-турската граница и да стигне до Австрия.

Относно възможностите за интерконекторна връзка на проекта с България, Сесилия Вагнер заяви: “ Има два варианта, които проучваме. Единият е пренос с обратен поток по интерконектора Кула-Сидирокастро, а другият – планираната инкерконекторна връзка Гърция-България. През последните месеци имахме няколко ползотворни срещи с представители на компанията, която развива интерконектора Гърция-България. ТАП официално изрази своя интерес за изграждане на интерконекторната връзка. През следващите месеци планираме да подпишем меморандум за разбирателство, така че да дадем официална рамка на нашето сътрудничество“.

В декларация на Движението за енеригйна независимост, в което са експертите Иван Хиновски и Васил Филипов, се настоява за незабавно спиране на работата по реализация на проекта „Южен поток“, защото е насочен срещу европейското енергийно законодателство и утвърждава монопола на „Газпром“ у нас. „Жизнено важно за страната е незабавното премахване на мораториума върху проучванията и добива на шистов газ“, пише още в декларацията. Движението за енергийна независимост призовава съмишлениците си сред неправителствените организации и гражданите, да се усили натискът срещу правителството и получаване на неговата оставка, информира БНР.

Строители Бг

Строители Бг е електронно издание, специализирано в областта на строителството. Специализираните статии разглеждат всички етапи от строителния процес и активните участници в него. Цел на изданието е да запознае читателите със спецификите на отделните процеси и да ги улесни в тяхната дейност. Предлагаме набор от професионални статии, категоризирани по раздели, където можете да прочетете за спецификите на отделните продукти и системи, представени в тях от водещите фирми в бранша.

Прочетете също: