Термофлекс® XPS шумо и топлоизолационна подложка

termoflex

Термофлекс® XPS комбинирана шумо и топлоизолационна подложка от екструдиран полистирен (XPS) служи за полагане под ламиниран паркет. Качествата ѝ осигуряват ефективното редуциране на шума от стъпки, както в самото помещение, така и в съседните. Най-чувствително това може да бъде усетено в помещенията от долния етаж.

Продуктът се препоръчва особено при работа с подове без монтирано подово отопление. Дебелината и отличните топлоизолационни характеристики на Термофлекс® XPS шумо и тполоизолационна подложка значително редуцират топлинните загуби като гарантират топъл под. Продуктът е особено подходящ за монтаж при площи, подложени на силно натоварване и перманентен човекопоток.

Термофлекс® XPS шумо и топлоизолационна подложка за ламиниран паркет притежава увеличена стабилност и завидна устойчивост на натиск. Нейната структура позволява предотвратяване на щетите във връзките между ламината при по-големи точкови натоварвания. Позволява изравняване на неравности в пода до 5 мм.

Марисан

Марисан

Марисан е модерна българска компания, която се гордее с богат и дългогодишен опит в производството на различни видове материали за строителството. За времето на своята дейност и развитие компанията се е утвърдила не само като един от лидерите на пазара, но и като коректен и надежден производител, предлагащ на своите партньори и на всички професионалисти комплексни и интегрирани решения в редица области на строителството. Непрекъсната изследователска работа и развойна дейност, извършвана в лабораториите и, които са в тясно сътрудничество с някои от водещите в световен мащаб лаборатории за изследване и разработка на строителни материали, гарантира безкомпромисното качество на продуктите под всички нейни марки – най-известните от които са Терафлекс, Термофлекс, Хидрозол, Газолит, Циментол, Терапор и др.

Прочетете също: