Терафлекс® Platinium – безкомпромисна якост за керамични покрития и облицовки, подложени на екстремни натоварвания

marisan

Облицоването и полагането на керамични покрития се е наложило в практиката като особено предпочитан начин за изпълнение на различни по големина площи на открито и закрито в болшинството жилищни, обществени, търговски и бизнес сгради. Това обаче не винаги се явява лесна задача и често поражда нежелани неприятности в процеса на тяхната експлоатация.

Възможни проблеми и тяхното решение

Без значение от това какъв вид настилка сме избрали за нашия проект, експлоатационното качество и дълготрайната надеждност на покритието до голяма степен се предопределят от професионалния избор на лепило за нейния монтаж. В стремежа си да гарантираме крайния резултат и да се застраховаме от всякакъв вид неприятности по време на експлоатацията на облицовката, е желателно да работим само и единствено с продукти с изпитани свойства, решаващи потенциални проблеми, свързани с:

Влиянието на външната среда

Агресивните атмосферни, механични или химични натоварвания, са един от факторите, застрашаващи в най-голяма степен стабилността на керамичните повърхности. Поради тази причина, възлова характеристика на лепилото, което се прилага е неговата безкомпромисна якост.

marisan

Структурните напрежения и тяхното въздействие

За да се преодолее негативното въздействие на структурните напрежения върху керамичните облицовки, се изисква работата с продукт, характеризиращ се със свръх висока еластичност. По този начин се гарантира свойството на лепилния слой да поема възникналите напрежения и движения в основата или облицовката, елиминирайки риска от компрометиране на останалите компоненти от керамичната система.

marisan

Рисковете на критичните повърхности и деформируемите основи

Особено предимство на продукта, с който се работи се явява свойството му да осигурява перфектна адхезия към всякакъв вид критични повърхности и деформируеми основи. Това свойство, елиминира възможността от последващо отлепване на положеното покритие при вибрации и деформации в основата, като по този начин спестява ненужни разходи и множество неприятности, свързани с възстановяване на компрометираните площи.

marisan

Особеностите на неабсорбиращите облицовки и гладки повърхности

Спецификата на стъклокерамиката, интериорното и фибростъкло, гранитогреса, изкуствения камък и други видове неабсорбиращи повърхности, изисква полагането им само и единствено с помощта на продукти, гарантиращи изграждането на стабилна връзка между основата и полаганата облицовка, която да притежава максимална якост и увеличена еластичност.

marisan

Всички изброени заплахи за устойчивостта и надеждната експлоатация на керамичните облицовки и покрития намират своето ефективно решение с флагмана в професионалната серия лепила за плочки и керамика на Марисан – Терафлекс® Platinium.

marisan

Терафлекс® Platinium – високоеластично хай-тех решение с безкомпромисно действие

Системите за полагане на керамични покрития Терафлекс® на Марисан са се утвърдили като синоним за предпочитан избор и са в основата на множеството награди за качество, с които компанията бива отличена през годините.

Премиум решението в серията – Терафлекс® Platinium се явява предпочитано решение за полагане на керамичните облицовки при редица крупни проекти от жилищното и обществено строителство. Продуктът се налага устойчиво на пазара, благодарение на своята безкомпромисна надеждност. Явен индикатор за това са лабораторно изпитаните качества като например коефициента за начална якост от над 2N/mm².

Едно от най-големите предимства на Терафлекс® Platinium е неговата свръх висока еластичност. Сигурен индикатор за това са резултатите от провежданите изпитвания и независими лабораторни тестове. Еластичността на лепилния слой, постиган с Терафлекс® Platinium е категоризирана с клас S1 според стандарта EN 12004 (лепило, подлагащо се на деформация). Благодарение на това свойство, лепилният слой абсорбира възникващите структурни напреженияи запазва стабилността на керамичното покритие.

Като символ на първокласните характеристики и надеждните свойства на Терафлекс® Platinium служат и други класове за оценка в съответствие с установените стандарти като например:

– намалено плъзгане (клас Tспоред EN 12004);
– удължено отворено време (клас Eспоред EN 12004);
– много добро сцепление (клас C2 според EN 12004).

Изпитаната устойчивост на агресивни атмосферни влияния, прави Терафлекс® Platinium идеален избор за приложение при балкони, тераси, покриви и други открити помещения, както и върху площи с подово отопление. Екстремната якост на продукта, го прави идеално решение за изпълнение на керамични покрития в силно натоварени площи като например обществени сгради, търговски и бизнес центрове и други. Терафлекс® Platinium е подходящ избор и при полагане на керамика по фасадите на сградите, гарантирайки устойчивостта и дълготрайността на създадената връзка. Специфичните характеристики на лепилото позволяват приложението му по метода „плочка върху плочка“  и върху други неабсорбиращи облицовки върху деформируеми и критични основи, както в интериора, така и екстериора. Устойчивостта на лепилния слой на тежки напрежения и агресивни влияния от външната среда, превръщат Терафлекс® Platinium в предпочитано решение за приложение при басейни и постоянно влажни помещения.

marisan

Терафлекс® Platinium притежава и разновидност в бяло, с която ефектно и професионално могат да се полагат прозрачни, полупрозрачни, светли, както и чувствителни към оцветяване облицовъчни материали.

За допълнителна техническа или търговска информация, моля посетете официалния интернет сайт www.marisanbg.com или корпоративния блог blog.marisanbg.com.

Марисан

Марисан е модерна българска компания, която се гордее с богат и дългогодишен опит в производството на различни видове материали за строителството. За времето на своята дейност и развитие компанията се е утвърдила не само като един от лидерите на пазара, но и като коректен и надежден производител, предлагащ на своите партньори и на всички професионалисти комплексни и интегрирани решения в редица области на строителството. Непрекъсната изследователска работа и развойна дейност, извършвана в лабораториите и, които са в тясно сътрудничество с някои от водещите в световен мащаб лаборатории за изследване и разработка на строителни материали, гарантира безкомпромисното качество на продуктите под всички нейни марки – най-известните от които са Терафлекс, Термофлекс, Хидрозол, Газолит, Циментол, Терапор и др.

Прочетете също: