Светослав Глосов: Нужни са ясни правила за обществените поръчки

svetoslav golosov

Национален форум „Правителство – бизнес“ ще се проведе на 11 февруари по инициатива на премиера Пламен Орешарски. Вестник „Труд“ събира въпросите на предприемачите към правителството.

Представяме ви мнението на Светослав Глосов, председател на Камарата на строителите.

1. Трябва да има политическа стабилност в държавата, за да има успешен бизнес.Каквото и да е правителството, то трябва да може да работи. А политиките, които формира, трябва да се обсъждат с фирмите. Това, което пречи на бизнеса, е политическата нестабилност. Несигурността, която тя създава, възпира потенциалните инвеститори.

2. Нужни са ясни правила и изцяло нов Закон за обществените поръчки.Специално в нашия бизнес над 80% от строителната продукция е от обществени поръчки. Критериите, по които се правят търговете, трябва да са прозрачни и честни. Отдавна предлагаме да се въведе електронно възлагане и отчитане на поръчките. Трябва да се разработи правилник или наредба, който да регламентира начините за провеждане на поръчки в различните браншове. Едни са особеностите при купуване на кламери, други – при строителство. Трябва да има типова документация и изисквания за всеки бранш.

3. Трябва да се намали времето за процедурите за съгласуване и разрешение, за да е по-малка административната тежест за бизнеса.

Източник: trud.bg

Строители Бг

Строители Бг е електронно издание, специализирано в областта на строителството. Специализираните статии разглеждат всички етапи от строителния процес и активните участници в него. Цел на изданието е да запознае читателите със спецификите на отделните процеси и да ги улесни в тяхната дейност. Предлагаме набор от професионални статии, категоризирани по раздели, където можете да прочетете за спецификите на отделните продукти и системи, представени в тях от водещите фирми в бранша.

Прочетете също: