pixel

Студенти в Бостън ще учат архитектурно проектиране в полза на човешкото здраве

studenti arhitectura

По света има всякакви програми за обучение в областта на строителството и архитектурата, но нито една от тях не се фокусира върху проектирането в полза на човешкото здраве. А това е важно. Застроената среда ни заобиканя от всички страни, във всеки аспект от живота ни и оформя физическото и психическото здраве на хората по толкова много начини. От избора между флуоресцентни светлини и естествена дневна светлина, през това какви материали да използваме за настилки и облицовки, отоплението, охлаждането и вентилацията, до транспорта от едно до друго място и улиците между сградите – всяко проектантско решение въздейства върху здравето на хората и благополучието им.

Колежът по архитектура в Бостън стартира точно такава програма, която ще има предвид човешкото здраве при създаването на нови постройки. Това е нещо повече от „здравния дизайн“, който някои колежани участ за проектиране на добри болници и лекарски кабинети. Проектът ще се фокусира конкретно върху това как да се изработи архитектурната среда (напр. офиси, училища , домове ) за оптимално човешко здраве.

Обичайно при проектирането на дадени конструкции важно е не човешкото здраве, а целта на самата конструкция. Например проектирането на самолет се фокусира върху това как най-бързо да стигнем от една до друга точка. Но как се чувстват хората вътре в смолета – това е по-малко значимо.

За проектантите от сферата на архитектурата предимство обикновено се дава на визията и дизайна. Това ще се промени с новата учебна програма в Бостън. Околната среда в полза на човешкото здраве, архитектурата, интериорът, осветлението, акустиката – всичко това ще епречупено през призмата на човешкото възприемане на оклната среда – един цялостен, интегриран подход, където запазването на човешкото добруване е приоритетно.

Студентите, избрали тази специалност, ще могат да избират да изучават конкретна  тематична сфера
(напр. болест на Алцхаймер, аутизъм,  насилие в училище / на работното място и др) или  типология
(напр. сгради със смесено предназначение, центрове за отдих, обществени клиники). След това те ще изучават архитектурата от гледната точка на особеностите на конкретното състояние – например последици от разнообразните замърсители на въздуха върху бебета, малки деца, деца, възрастни и пациенти в напреднала възраст по отношение на физическата височина на лицето, дишането и сърдечния ритъм, както и според нивата на излагане. Или: въздействие на затворените пространства и вътрешните прегради върху определени психологически състояния.

Основна роля в това обучение ще има причинно-следственият анализ, в който студентите ще изследват процеси и последователности, взаимодействия с околната среда и жизненото пространство, връзките между дадени ситуации и дадени положители или отрицателни изяви и поведения. Програмата цели да използва промените в оклната среда като средство за повишаване на здравето на хората – физическо, психологическо, душевно, социално.

Новата програма започва от есента на 2014 г.

Източник: greentech.bg

Строители Бг

Строители Бг е електронно издание, специализирано в областта на строителството. Специализираните статии разглеждат всички етапи от строителния процес и активните участници в него. Цел на изданието е да запознае читателите със спецификите на отделните процеси и да ги улесни в тяхната дейност. Предлагаме набор от професионални статии, категоризирани по раздели, където можете да прочетете за спецификите на отделните продукти и системи, представени в тях от водещите фирми в бранша.

Прочетете също: