pixel

Стартира информационна кампания за енергийно обновяване на българските домове

енергийно обновяване

Източник: vestnikstroitel.bg

Днес, 16 април, в 11.00 часа вицепремиерът и министър на регионалното развитие и благоустройство Екатерина Захариева ще даде началото на информационната кампания по проект BG161РО001-1.2.01-0001 „Енергийно обновяване на българските домове”.

Официалното откриване на информационните дни ще се състои на създаден за кампанията информационен кът, разположен пред Народния театър „Иван Вазов“.

На събитието ще присъстват Ирина Савина, заместник-кмет на Столична община, Десислава Йорданова, директор на дирекция „Жилищна политика“ в МРРБ, експерти от дирекцията, представители на Външното звено за изпълнение на проекта, Проектния мениджър за гр. София и на Фонда за жилищно обновяване.

В рамките на събитието ще се представи и графикът на информационните дни, които ще се проведат в 36 града.

Целта на „Енергийно обновяване на българските домове” е осигуряване на по-добри условия на живот за гражданите в многофамилните жилищни сгради чрез повишаване на качеството на жизнената среда и изпълнение на мерки за енергийна ефективност. Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Регионално развитие“ 2007 – 2013 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейски фонд за регионално развитие.

Строители Бг

Строители Бг е електронно издание, специализирано в областта на строителството. Специализираните статии разглеждат всички етапи от строителния процес и активните участници в него. Цел на изданието е да запознае читателите със спецификите на отделните процеси и да ги улесни в тяхната дейност. Предлагаме набор от професионални статии, категоризирани по раздели, където можете да прочетете за спецификите на отделните продукти и системи, представени в тях от водещите фирми в бранша.

Прочетете също: