pixel

Специализирана конференция на Ксела България

ytong

„20 години Ytong в България – традиция и иновации“ събра на едно място строителни експерти, архитекти и инвеститори по повод юбилея на компанията

Проектиране на сгради в сеизмични райони по европейски стандарти, енергийна ефективност на сградите, пожарна безопасност и огнеустойчивост на строителните елементи, бяха темите на специализираната конференция „20 години Ytong в България – традиция и иновации“, организирана по повод юбилея на Ксела България.

Представители на фирмата обмениха ценен опит и идеи с колеги, архитекти и строителни инвеститори, а презентации направиха водещи имена в бранша като проф. д-р инж. Д. Назърски, доц. д-р инж. Ив. Тодоров, д-р инж. Д. Спасов, доц. д-р инж. В. Кърджиев, доц. д-р инж. П. Христов и др.

Управителят на Ксела България г-н Йенс Тирфелдер сподели с гостите на събитието, че в неговата практика едно най-големите предизвикателства се оказало идването му в България.

Равносметката за тези 20 години повече от успешна – от старта си през 1994 г. досега, компанията е произвела над 4 500 000 куб. м. блокчета клетъчен бетон Ytong, което се равнява приблизително приблизително на 120 000 еднофамилни къщи (за къщи с площ до 150 кв м.). Продуктите на фирмата се използват в много български домове, независимо дали става въпрос за ново строителство или ремонтни дейности.

„За тези 20 години успяхме да убедим хората в качеството на въведените от нас продукти и да оборим всички митовете за тях. Основна цел за нас е да продължаваме да отговаряме на изискванията на клиентите и партньорите си, на които благодарим, че ни се довериха и продължават да работят с нас,” заяви Тирфелдер и отбеляза, че благодарение на откриването на втория завод на фирмата в Добрич са били създадени не само нови работни места, но са отворени вратите към пазари като Румъния и Грузия.

ytong

Една от най-очакваните лекции бе на проф. д-р инж. Димитър Назърски, който представи темата „Енергийна ефективност на сградите – нормативни аспекти“. Експертът коментира въпросите, свързани с европейското и националното законодателство относно енергийните характеристики на сградите, както и задълженията на страните членки на Европейския съюз относно минималните изисквания в тази посока.

Проф. Назързски коментира и проекта за изменение на Наредба № 7 за енергийна ефективност, топлосъхранение и икономия на енергия в сгради с цел синхронизиране с европейските директиви. Проектът предвижда въвеждането на нови критерии за оценка на енергоефективността на сградите.

Според Директива 2010/31/ЕС от 2010 г. след 31 декември 2018 г. всички публични постройки трябва да имат близко до нулево нетно потребление на енергия. След 31 декември 2020 г. това изискване трябва да бъде изпълнено за всички нови здания.

ytong

Впечатляващи резултати от изпитание за определяне на границите на огнеустойчивостта на елеминти и облицовки от Ytong и Multipor, представиха доц. д-р инж. Ив. Тодоров и д-р инж. Д. Спасов в контекста на втората тема от конференцията – „Пожарна безопасност в сгради. Оценка на огнеустойчивостта на строителни елементи с Ytong и Multipor“. Най-интересният експеримент е този, проведен с минералните изолационни плочи Multipor на Ксела. При него се симулира стандартен пожар, при който температурата достига 850°С още на 30-тата минута. Експериментът е продължил 6 часа, като температурата е достигнала над 1200°С.

ytong

Последната тема от конференцията – „Проектиране на сгради в сеизмични райони по системата стандарти Еврокод – възможности за оптимизация“, бе представена от инж. В. Кърджиев и доц. д-р инж. П. Христов. Във фокуса на презентацията бе въвеждането на задължително използване на Еврокод от 2015 г. – система стандарти с нормативна тежест за проектиране на сгради. Еврокод е в сила у нас от 2013 г., прилага се по избор и функционира паралелно с настоящата действаща. В новата система изискванията към изграждане на стоманобетонни конструкции са по-високи, поради което количеството използвани материали за конструкцията на сградите (армировъчна стомана и бетон) се увеличава. То може се редуцира при използване на продукти с по-малко тегло, като блокчетата за зидария Ytong, и по този начин оскъпяването на конструкцията намалява значително. Изводът е направен след специално изследване, в което на сравнителен анализ са подложени две жилищни сгради – едната, изградена спрямо настоящото национално законодателство, а втората – според системата Еврокод. Резултатите показали, че използването на блокчета за зидария Ytong позволява оптимизация на строителната конструкция в сравнение с прилагане на масово разпространените зидарски материали.

ytong

Ytong в България

Производство на Ytong в България започва през 1994 г. Ксела България ЕООД, част от Xella International, е единственият производител на продукта у нас. Ytong се произвежда от екологично чисти суровини – пясък, варовик, гипс и вода. Производствената технология е ориентирана към снижаване на енергоемкостта и допринася за запазване на екологичния баланс на планетата. Ytong е подходящ за жилищни, административни, индустриални и селскостопански сгради.

Multipor се произвежда в Германия от 1999 г. и за този период са изолирани повече от 4 млн. кв.м площ.

През Септември 2012 г. Ксела България започна производство на новите минерални топлоизолационни плочи Multipor в завода на фирмата в гр. Добрич като това е единствената производствена база в света, освен заводите в Германия. Новите топлоизолационни плочи Multipor съчетават в себе си свойства като твърда структура, пожароустойчивост и паропропускливост – комбинирани единствено в този продукт. Новият материал е подходящ за вътрешни и външни изолации, както и за изолация на тавани на подземни помещения и гаражи. За производството на минералните плочи се използват само екологично чисти суровини при нисък разход на енергия.

Xella International GmbH е една от най-големите компании за строителни материали на немския и европейския пазар със седалище в Дуисбург, Германия. Xella International осигурява работа на над 6 700 сътрудници в 90 завода в 19 страни по света.

Xella International продължава да разширява своята дейност, като заводи за производство на Ytong вече са открити и в близост до Москва, Пекин, както и в Мексико.

Източник: Ytong

Строители Бг

Строители Бг е електронно издание, специализирано в областта на строителството. Специализираните статии разглеждат всички етапи от строителния процес и активните участници в него. Цел на изданието е да запознае читателите със спецификите на отделните процеси и да ги улесни в тяхната дейност. Предлагаме набор от професионални статии, категоризирани по раздели, където можете да прочетете за спецификите на отделните продукти и системи, представени в тях от водещите фирми в бранша.

Прочетете също: