pixel

Солени глоби плащат Австрия и Полша за разхищение на енергийни ресурси

kushta

 Европейската комисия реши да изпрати Полша и Австрия в Съда на Европейския съюз заради неизпълнение на задължението да транспонира изцяло Директивата за енергийните характеристики на сградите. Съгласно настоящата директива, държавите-членки трябва да създадат и прилагат минимални изисквания за енергийните характеристики на всички сгради. Страните трябва да гарнтират сертифицирането на енергийните характеристики на сградите и да изискват регулярна проверка на всички отоплителни и климатични системи. Освен това директивата изисква държавите-членки да гарантират, че до 2021 г. всички нови сгради, които започват да се строят, ще с така наречените „почти нулево-енергийни“ сгради. Директивата трябваше да бъде транспонирана в националното законодателство на страните-членки до 9 юли 2012 година.    „40% от потреблението на енергия в ЕС е в сектора на сградите, така че това е областта, в която могат да бъдат постигнати най-големи икономии“, коментира Гюнтер Йотингер, заместник-председател на Комисията, отговарящ за енергетиката.

Като праща двете страни в Съда, Комисията предлага санкция в размер на 96 720 евро на ден за Полша и 39 592 евро на ден за Австрия. Нивото на това наказание е определено, като се вземат предвид продължителността и тежестта на нарушението. В случай на положително решение на Съда, ежедневното наказание ще се изплаща от датата на решението на съда до пълното завършване на процеса по транспониране на директивата. Окончателният размер на дневното наказание ще се реши от Съда.

Сградният фонд оказва значително въздействие върху потреблението на енергия в дългосрочен план. Директивата за енергийните характеристики на сградите дава право на потребителите и гражданите да бъдат информирани относно енергийните характеристики на домовете, които възнамеряват да купуват, наемат или изграждат. Тя им грантира и и правото да бъдат надлежно информиран относно разходо-ефективните начини за подобряване на енергийните характеристики на сградите.  Комисията е изпратила до Полша и Австрия на официално уведомително писмо относно транспонирането на директивата още през септември 2012 година. След това е изпратено и мотивирано становище – през юни 2013 г. за Полша и през септември 2013 г. за Австрия. Въпреки това и до днес транспонирането на директивата не е завъреюшено.Решението на Комисията следва решението от 16 април 2014 г., с което ЕК изпрати Финландия и Белгия в Съда на ЕО по същата директива.В момента Комисията разгледа ситуацията и в няколко други държави-членки – Словения, Холандия, Люксембург, Италия и Чехия. До тях вече са адресирани мотивирани становища за непълното транспониране.

 Източник: greentech.bg

 

Строители Бг

Строители Бг е електронно издание, специализирано в областта на строителството. Специализираните статии разглеждат всички етапи от строителния процес и активните участници в него. Цел на изданието е да запознае читателите със спецификите на отделните процеси и да ги улесни в тяхната дейност. Предлагаме набор от професионални статии, категоризирани по раздели, където можете да прочетете за спецификите на отделните продукти и системи, представени в тях от водещите фирми в бранша.

Прочетете също: