pixel

София създава Агенция за инвестиции

INVESTITZII

Специална общинска агенция ще консултира желаещите да развиват бизнес в София и ще им оказва съдействие при издаването на нужните документи.

„Това е идея, която обсъждаме от много време и според нас е важно да предприемем първите стъпки сега”, заяви председателят на Столичния общински съвет Елен Герджиков.

Бъдещият общински орган ще замени настоящата Столична общинска агенция за приватизация и ще предоставя услуги, предвидени в Закона за насърчаване на инвестициите. Той ще предоставя не само преференциално административно обслужване, но и консултантски услуги и сертификат клас Б за инвестиции.

Съветничката Валя Чилова, която оглавява СОАП, уточни, че фокусът ще бъде поставен върху малкия и средния бизнес, но от услугите на агенцията ще могат да се възползват всички.

„В София са регистрирани около 100 000 фирми, като около 92% са микропредприятията с назначени до 10 човека в тях“, посочи председателят на стопанската комисия в СОС Николай Стойнев.

Според него всички се сблъскват в работата си с различните нормативни изисквания на Столичната община и много често се лутат между различните институции.

В новата Агенция за инвестиции те ще могат да получат цялата информация на едно място и на едно гише.

„Ще започнем със стартирането на един изнесен офис в подлеза на Софийския университет „Св. Климент Охридски“, където е Информационният център”, обяви той.

Строители.бг

Строители Бг

Строители Бг е електронно издание, специализирано в областта на строителството. Специализираните статии разглеждат всички етапи от строителния процес и активните участници в него. Цел на изданието е да запознае читателите със спецификите на отделните процеси и да ги улесни в тяхната дейност. Предлагаме набор от професионални статии, категоризирани по раздели, където можете да прочетете за спецификите на отделните продукти и системи, представени в тях от водещите фирми в бранша.

Прочетете също: