Северна Америка ще генерира 400 000 MW интелигентна енергия до 2015 г.

енергия

Източник: greentech.bg

„Северна Америка ще поведе света в добавянето на мощности за нова, интелигентна енергия, до 2015 г.“, гласи  нов доклад на Pike Research. Този анализ за умната енергия обхваща широка гама от интелигентни видове енергия и се опитва да ни убеди, че Северна Америка ще генерира 400 000 мегавата интелигентен капацитет в следващите три години.

Но как ще се случи това? И как така тази добра новина досега не е усетена от никого?

Това ще се случи, според анализаторката от Pike Кери-Ан Адамсън, отчасти защото държавните правителства си поставят амбициозни цели и стандарти за възобновяеми енергийни източници. Биогоривата и биоенергията (електрическа енергия, произведена от отпадъци и биомаса) са преобладаващи в новите инсталации, казва Адамсън, но налице са успешни истории и в някои други енергийни сектори.

„Налице са няколко вълнуващи области на растеж, които биха могли да създадат една по-устойчива енергетика, интелигентна, с висока стойност, с висок ръст“, казва Кери-Ан Адамсън.

Това, което Pike нарича “пазар на интелигентна енергия“, обхваща технологичните и физическите елементи на оборудването, необходимо във всички различни сегменти на енергетиката – вятър, биомаса, биогорива и слънчева енергия, а също и геотермална енергия. Този пазар създава много нови възможности за приходи във всички сегменти.

Докато Северна Америка има най-много капацитет и ще добави много мегавати, азиатският пазар на умна енергия се разраства най-бързо и може да засенчи Северна Америка в годините след 2015 г., казва Pike.

И ето списък на различните възобновяеми или интелигентни сектори за генериране на енергия, обхванати в доклада на Pike:

 • биогориво
 • биоенергия
 • отпадъци за производство на енергия
 • сградно-интегрирани фотоволтаици
 • концентрирана слънчева електроенергия
 • Разпределени соларни системи
 • разположени в морето вятърни турбини
 • наземни вятърни инсталации
 • геотермална енергия
 • хидрокинетични мощности
 • стационарни горивни клетки
 • системи за когенерация с двигатели
 • допълнителни услуги
 • съхранение за електроенергийната мрежа
 • общностни и жилищни системи за съхранение на енергия

Строители Бг

Строители Бг е електронно издание, специализирано в областта на строителството. Специализираните статии разглеждат всички етапи от строителния процес и активните участници в него. Цел на изданието е да запознае читателите със спецификите на отделните процеси и да ги улесни в тяхната дейност. Предлагаме набор от професионални статии, категоризирани по раздели, където можете да прочетете за спецификите на отделните продукти и системи, представени в тях от водещите фирми в бранша.

Прочетете също: