Брюксел започна наказателна процедура заради неизградените депа

депа

Вече има започнала наказателна процедура от Европейската комисия срещу България заради неизградените регионални депа за битови отпадъци. Това съобщи по време на откриване на регионално депо за общините Асеновград, Първомай, Садово, Куклен и Лъки – първа клетка министърът на околната среда и водите Искра Михайлова. По думите й процедурата е все още на много ранен етап. „България изпраща непрекъснато информация за хода на реализация на депата, които са в строеж“, подчерта тя.

Според нея има няколко причини, поради които обектите не са изградени в периода, зададен от ЕК. Една от тях е липсата на проектна готовност, а другата – изключителното забавяне на процедурите за избор на изпълнител.

„Докато не бъдат построени, ще имаме финансови санкции, ако се стигне до съдебно дело. Ако успеем да докажем ясна програма с ясен хоризонт кога ще бъдат изградени всички депа, няма да бъдем наказани”, обясни тя.

„Депото в Асеновград е пример, че преминаваме от фазата на старите сметища към периода на депониране в модерни съоръжения“, посочи
министър Михайлова.

В регионалния център е изградена първата клетка за битови и за строителни отпадъци, както и прилежаща инфраструктура. Застроената площ на първия етап от цялостния проект на депото е около 73 декара с общ капацитет от 640 000 тона и ще обслужва 126 хил. жители от общините  Асеновград, Първомай, Садово, Куклен и Лъки.

„Свидетели сме на добър резултат вследствие на усърдна работа на екипа. Искам да отбележа, че депото, което откриваме, е финансирано от националния бюджет и е доказателство, че България провежда трайна и успешна политика в областта  на отпадъците“, каза по време на откриването министър Михайлова.

„Надявам се да имаме повече примери като този и още по-добра и ползотворна работа на Предприятието за управление на дейности  по опазване на околната среда, благодарение на което се осъществи обектът“,  допълни министър Михайлова.

С реализацията на проекта ще се подобри управлението на дейностите по отпадъците за петте общини в региона и ще бъдат спазени всички нормативни изисквания и европейски директиви за управление  на отпадъците.

Източник: vestnikstroitel.bg

Строители Бг

Строители Бг е електронно издание, специализирано в областта на строителството. Специализираните статии разглеждат всички етапи от строителния процес и активните участници в него. Цел на изданието е да запознае читателите със спецификите на отделните процеси и да ги улесни в тяхната дейност. Предлагаме набор от професионални статии, категоризирани по раздели, където можете да прочетете за спецификите на отделните продукти и системи, представени в тях от водещите фирми в бранша.

Прочетете също: