pixel

Подготвят пакет от мерки за облекчаване на строителството

администрация

„Работи се по създаване на пакет от 100 режима за облекчаване на строителството, устройствените планове и други.“ Това заяви вицепремиерът Даниела Бобева на форум, посветен на инвестициите у нас. Мерките са част от третия пакет на правителството за подобряване на икономическата ситуация и намаляването на административната тежест. По него в момента работят четири ведомства съвместно с бизнес организации. „Очаква се той да бъде готов до края на ноември“, уточни Бобева. Първият и вторият пакет вече са готови и включват съответно 24 и 88 мерки. За да бъдат въведени, са нужни изменения в редица закони. „Следващата сряда Министерският съвет ще разгледа около 30 законопроекта, свързани с първия пакет“, обясни вицепреми­ерът. Сред основните точки, които са засегнати, са намаляване на таксите с минимум 20% в Агенцията по вписванията, отпадането на сключване на предварителен договор с доставчици на публични услуги. Има и мерки в областта на туризма, насочени към облекчаване на регистрационните режими.

За втория пакет предстои ведомствата да подготвят нужните промени в нормативната база. Това се очаква да стане в срок от 2 месеца и до края на годината също да мине през парламента. Пакетът  включва промени в областта на екологията, както и отпадане на 10 режима от Министерството на икономиката и енергетиката. Бобева призна, че много трудно са били изработени мерките, защото всяка администрация е защитавала сегашните такси и административни пречки.

„Основен проблем остават обществените поръчки“, съобщи тя. В момента 30% от тях се провеждат само с един кандидат. „Това не е единствената лоша новина“, коментира вицепремиерът. Другата е, че от останалите 70% търгове само 30% достигат до края с повече от един кандидат, а в останалите случаи фирмите се отстраняват по документи. „Това за мен не са обществени поръчки. Институциите казаха, че подкрепят мерки срещу корупцията, но като се стигна до конкретните неща, не всички са съгласни с прозрачните процедури”, заяви още Бобева. И допълни, че е изненадана, че на всичките й срещи с бизнеса представителите му винаги искат държавата да им помага, дори при споровете им с други фирми, и да създаде нови институции и агенции. „Но няма да направим това, администрацията и така е достатъчно раздута“, категорична беше Бобева.

По време на форума стана ясно, че вече е готова стратегията за туризма и ще започнат разговорите с браншовите организации. „Мисля, че ще бъдат приятно изненадани“, коментира още Бобева. Тя допълни, че се работи още и по стратегия за минералните води, за публично-частното партньорство и иновациите.

Планират се изменения и в Закона за инвестициите. В сегашния му вариант вицепреми­ерът го описа като красив, но лъжещ инвеститорите. С измененията се предвижда част от облекченията за големите вложители да отпаднат, защото страната ни не може да си ги позволи.

Тя допълни, че търговските аташета по места „се притесняват” да помагат на българските фирми, защото се страхуват да не бъдат обвинени, че подкрепят „олигарси”, и помоли инвеститорите за съвет как да се излезе от тази ситуация.

„Промените в нормативния акт ще доведат до съкращаване на срокове, на административно обслужване“, обясни Светослав  Младенов, изпълнителен директор на Българската агенция за инвестиции. Според него до Нова година може да приключи всичко по измененията.

„България ще обърне внимание към бързо развиващите се пазари за привличане на инвестиции“, каза още Бобева. По думите й няма да бъдат забравени и традиционните търговски партньори и допълни, че правителството ще продължи да работи така, че страната ни да е привлекателна за инвеститорите.

„Ще се направят и промени в Закона за защита на конкуренцията, чрез които да се балансират отношенията между производители и търговци. Ще бъде създадена изцяло нова глава в нормативния акт, но подробности ще бъдат съобщени, когато са готови проектотекстовете“, обясни още Бобева.

Източник: vestnikstroitel.bg

Строители Бг

Строители Бг е електронно издание, специализирано в областта на строителството. Специализираните статии разглеждат всички етапи от строителния процес и активните участници в него. Цел на изданието е да запознае читателите със спецификите на отделните процеси и да ги улесни в тяхната дейност. Предлагаме набор от професионални статии, категоризирани по раздели, където можете да прочетете за спецификите на отделните продукти и системи, представени в тях от водещите фирми в бранша.

Прочетете също: