pixel

Седем фирми искат да строят Дупница – Благоевград от АМ “Струма”

ам струма

Източник: vestnikstroitel.bg

В Агенция „Пътна инфраструктура“ бяха отворени офертите за „Определяне на изпълнител за проектиране и строителството на обект: АМ „Струма” лот 2, участък „Дупница – Благоевград” от км 322+000 до км 359+000”. Проектът се съфинансира от Кохезионния фонд на Европейския съюз чрез Оперативна програма „Транспорт“ 2007-2013 г. и националния бюджет.

На отварянето на офертите присъстваха председателят на Управителя съвет на АПИ инж. Лазар Лазаров, г-жа Лазаринка Стоичкова, член на УС, представители на Асоциация „Прозрачност без граници“ и др.

Отворени са следните оферти по реда на тяхното постъпване в деловодството на АПИ:

Гражданско дружество „ДМХ”, гр. София („Доуш Иншаат ве Тиджарет” АД, гр. Истанбул, Турция, „НПО Мостовик” ООД, гр. Омск, Русия, „Хидрострой” АД, гр. Варна, България);

Консорциум „Струма – Лот 2”, гр. София („Импреза” АД, гр. Рим, Италия, „ГБС Инфраструктурно строителство” АД, гр. София, България, „Пътстрой – 92” АД, гр. София, България);

„Актор” АСД, гр. Атина, Гърция;

Съвместно предприятие „Тодини – Салини”, гр. Рим, Италия („Тодини Конструкциони Дженерали С.п.А”, гр. Рим, Италия; „Салини С.п.А”, гр. Рим, Италия);

Обединение „Струма 2012”, гр. София („ПСТ Холдинг” АД, гр. София, България, „Аксиона Инфраеструктурас” АД, гр. Мадрид, Испания, „Хохтийф Салюшънс” АГ, гр. Есен, Германия);

Обединение „ОХЛ – Трейс – Струма ІІ”, гр. София („Трейс Груп Холд” АД, гр. София, България, „Обраскон Уарте Лаин” С.А, гр. Мадрид, Испания).

Техническата оферта на „Джей Енд Пи – Авакс” АД, гр. Атина, Гърция не бе отворена, тъй като пликът с ценовата оферта на кандидата е прозрачен.

Строители Бг

Строители Бг е електронно издание, специализирано в областта на строителството. Специализираните статии разглеждат всички етапи от строителния процес и активните участници в него. Цел на изданието е да запознае читателите със спецификите на отделните процеси и да ги улесни в тяхната дейност. Предлагаме набор от професионални статии, категоризирани по раздели, където можете да прочетете за спецификите на отделните продукти и системи, представени в тях от водещите фирми в бранша.

Прочетете също: