pixel

С обществени обсъждания определят проектите за градска среда в Бургас

Бургас

Източник: gradat.bg

Община Бургас подготвя проект за обновяване на обществени пространства в центъра на града и в няколко комплекса.

По този повод кметът Димитър Николов кани на обществено обсъждане всички заинтересовани граждани, обществени организации и юридически лица. То ще се проведе на 29 ноември от 10.00 часа в заседателната зала на община Бургас.

Ще се обсъдят 11 инвестиционни проекта, които да залегнат в проектното предложение по схемата „Зелена и достъпна градска среда“ по оперативна програма „Регионално развитие“ 2007-2013:
– Пешеходни зони ІІ етап: ул. „Александровска“, от ул. „Левски“ до ул. „Хр. Фотев“;
– Пешеходна зона ул. „Богориди“, от ул. „Лермонтов“ до ул. „Демокрация“;
– Рехабилитация на ул. „Ал. Батенберг“ (от ул. „К. Фотинов“ до ул. „А. Мелконян“), по плана на ЦГЧ – I етап;
– Благоустройство и паркоустройство, рехабилитация на алейна мрежа, паркова мебел, осветителни стълбове, изграждане на поливна система на територията на Приморски парк – стара част;
– Благоустройство и паркоустройство на районен парк „Лазур“, комплекс „Лазур“, Подобект: „Детска площадка, реконструкция на детска площадка и паркова мебел“;
– Реконструкция на детска площадка в Приморски парк, стара част пред хотел „Приморец“;
– Реконструкция на детска площадка, изграждане на спортна площадка, комплекс „Лазур“, между блок 13 и блок 15;
– Скейт парк, районен парк Изгрев, комплекс „Изгрев“;
– Реконструкция на междублоково пространство в комплекс „Меден рудник“, зона Г в УПИ IV, кв. 60б“;
– Реконструкция на спортна площадка в кв. 40 по плана на комплекс „Славейков“;
– Благоустройство и паркоустройство на пространството, заключено между ул. „Цар Асен I“, ул. „Цар Иван Шишман“ и площад „Жени Патева“ в УПИ I, кв. 177.

Съгласно поканата от Министерство на регионалното развитие и благоустройството за подаване на проектни предложения по Схемата за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ, в проектите са включени дейности по:
– Изграждане и възстановяване на зони за обществен отдих (паркова среда, зелени площи, детски площадки и др., включително поставяне на пейки, беседки, възстановяване на водни площи, изграждане на поливни системи, поставяне на елементи на градския дизайн);
– Реконструкция и рехабилитация на пешеходни зони, алеи и тротоари, изграждане на велосипедни алеи, поставяне на указателни знаци, изграждане на спортни площадки (за футбол, баскетбол, волейбол, тенис на маса, скейтборд и др.) в междублокови и паркови пространства, предвидени за свободно (безплатно) ползване от жителите на гр. Бургас;
– Рехабилитация и реконструкция на улични мрежи, въвеждане на енергоспестяващо улично осветление;
– Създаване на достъпна архитектурна среда, свързана с горните направления.

Строители Бг

Строители Бг е електронно издание, специализирано в областта на строителството. Специализираните статии разглеждат всички етапи от строителния процес и активните участници в него. Цел на изданието е да запознае читателите със спецификите на отделните процеси и да ги улесни в тяхната дейност. Предлагаме набор от професионални статии, категоризирани по раздели, където можете да прочетете за спецификите на отделните продукти и системи, представени в тях от водещите фирми в бранша.

Прочетете също: