Роботите в строителството на бъдещето

robots

Градското население ще продължи да расте, а изграждането на нова инфраструктура и сгради ще трябва да се извършва по-бързо от всякога. Строителният бранш откри, че автоматизацията е ключът към посрещане на търсенето и все по-често внедрява модерни технологии, които вече направиха революция в цели отрасли като производството и логистиката. С нарастването на броя на строителните проекти индустрията може да се възползва от интегрирането на роботи или прилагането на комбинация от роботизирани и изпълнявани от хора работни единици, за да се увеличи производителността, устойчивостта и безопасността на строителните проекти.

Колега робот

Строителните роботи с една задача (STCR) изпълняват повтарящи се задачи, като например зидане, заваряване или бетониране. Камионите без шофьори се използват за транспортиране на материали. Този тип роботи често се управляват чрез цифрова логистична технология и са оборудвани със сензори, които им позволяват да откриват хора и препятствия.

Те могат да се управляват или програмират и от разстояние. Дроновете например все по-често се автоматизират за извършване на мащабни бояджийски работи на открито.

Ръка за ръка с роботите

Строителните роботи често работят в хибридна среда, като например в модерни производствени халета, където хората и машините работят заедно. Роботизираните машини увеличават общата производителност на строителната площадка, без да заменят работниците. С въвеждането на роботи на строителната площадка строителните работници могат да избегнат преумората и травмите от претоварване. Този ефект от своя страна води до намаляване на текучеството на персонала.

В момента индустрията проучва възможността за обединяване на хора и роботи с помощта на екзоскелет. Тези твърди или меки роботизирани елементи за носене увеличават силата на потребителя и разширяват възможностите му. В бъдеще тези елементи ще могат дори да събират и анализират данни и да използват машинно обучение, за да определят как да подпомогнат по-добре потребителя в реално време.

robots

Роботи: допълнителен чифт очи и уши

Градските строителни площадки изискват постоянно наблюдение и управление. Интелигентните въздушни роботи или наземни скенери могат да имат голямо значение за организирането на хибридни обекти, където тежките машини и хората работят заедно.

Оборудването LiDAR (Light Detection and Ranging) например може да се използва за сканиране и заснемане на информация за строителната площадка. Когато това се комбинира с изкуствен интелект, оборудването може да идентифицира проблеми и да предлага следващи стъпки. Той може да подпомага създаването на 3D модели на строителната площадка в реално време, а ръководителя на обекта – в преизчисляването на скоростта на работа, производителността и разходите. 3D моделите са от съществено значение и за управлението и наблюдението на различните автоматизирани машини на обекта.

Допълнителен и съществен аспект на наблюдението е проверката на опасни среди. Дроновете все по-често се използват за извършване на инспекции за пожарната безопасност и сигурността.

В бъдеще роботите ще произвеждат строителни елементи или дори цели строителни секции. 3D принтирането или адитивното производство вече се използва на място и извън него за производство на елементи, но също така и за ремонти или за възпроизвеждане на исторически елементи при реставрация на исторически сгради.

Освен това се проучват концепции за широкообхватно сглобяване. В бъдеще модули като бани и кухни все по-често ще се произвеждат от роботи в завод и след това ще се сглобяват на строителната площадка.

И двете концепции – 3D принтиране и сглобяване – имат допълнителното предимство, че се използва само материалът, който действително е необходим за даден елемент или модул. Това намалява отпадъците и превръща една по-устойчива сграда в реалност.

Роботите откриват нови пътища

Използването на роботи може значително да подобри поддръжката на сградите. Пилотен проект на TK Elevator проучва използването на превозни средства без шофьори за доставка на материали до местата за ремонт. Базираната на облак система може потенциално да създаде цялостна логистична мрежа, която да спести време на техниците и да им позволи да разпределят резервните части по-ефективно.

Роботите могат да бъдат обучени да ни „следват, където и да отидем“ Интелигентната технология „следвай ме“, разработена от Piaggio Fast Forward (PFF), която подобрява способността на робота да усеща посоката и скоростта, позволява на неговите човешки партньори да управляват робота чрез сдвояване. Товарните роботи като Гита 2 могат да носят до 20 килограма товари; те могат да следват техниците, пренасяйки резервни части и инструменти, което прави автомобилите излишни.

Снимки: LiDar Technology

Строители Бг

Строители Бг е електронно издание, специализирано в областта на строителството. Специализираните статии разглеждат всички етапи от строителния процес и активните участници в него. Цел на изданието е да запознае читателите със спецификите на отделните процеси и да ги улесни в тяхната дейност. Предлагаме набор от професионални статии, категоризирани по раздели, където можете да прочетете за спецификите на отделните продукти и системи, представени в тях от водещите фирми в бранша.

Прочетете също: