Решения за безпрепятствен достъп и комфорт в болничните заведения

достъп

В болниците и здравните заведения от съществено значение са икономическата функционалност, безпрепятственият достъп и постигането на комфортна атмосфера, спомагаща възстановяването на пациентите. Геце познава и се съобразява с конкретните нужди и отличителните качества на тези обекти, както и със специалните нормативни изисквания към местата за медицински и здравни услуги – хигиена, безопасност, безпрепятствен достъп и сигурност в случай на пожар или авария.

push-and-go

За да отговори на изискванията към хигиената и микроклимата (температура, влажност, чистота на въздуха, скорост и посока на въздушните потоци) в операционните помещения, лабораториите и интензивните отделения, Геце осигурява херметичност с  автоматичната врата Geze Powerdrive HT. Тази врата осигурява не само съхранение на изисквания микроклимат, а и задължителния контрол на достъпа. Вратата е здрава, движи се бързо и е лесна за използване при преминаването на медицински лица, подвижни легла и носилки. При необходимост, тя може да бъде изпълнена с устойчивост на радиация или с шумоизолация. Осигурява и възможност за ръчно отваряне като „летяща врата” на панти, поради специфичните изисквания на медицинските помещения – т.нар. опция “push-and-go”.

Понятието „безпрепятствен достъп” става все по-актуално в публичното съзнание. Безпрепятственият достъп позволява на всички хора, независимо от възрастта и физическото си състояние, да живеят по равностоен и самостоятелен начин, без чужда помощ. Понятието вече не се сързва само с хората в неравностойно положение, а с комфорта, който осигурява на всички посетители. Решенията за автоматични врати (плъзгащи се и на панти), автоматични прозорци и безопасност Geze осигуряват не само максимална безпрепятственост, а и изключително удобство – където ръчното управление е много бавно, а в някои случаи – и невъзможно.

евакуационни изходи

Освен вариантите за аварийни и евакуационни изходи, ежедневна вентилация и димоотвеждане в случай на пожар, контрол на достъпа, автомати за врати за бързо затваряне, Геце предлага и богата гама от интериорни решения. Ръчно плъзгащите се врати и стени са особено подходящи за болнични стаи, за временно и гъвкаво преграждане на всякакви помещения. Те могат да бъдат изработени от различни материали и с различна технология с оглед на хигиенните изисквания. От друга страна временните прегради осигуряват комфорт и дискретност на пациенти и медицински лица.

рационални решения

Консултантите на Геце предлагат компетентни и рационални решения както  за помещенията със специално медицинско предназначение (операционни зали, лаборатории, интензивни отделения), така и за общите помещения в болници и клиники (места за хранене, кафенета, коридори и фоайета и др.) С тяхна помощ се изгражда интегрирана система за безопасност, достъпност и комфорт, специално разработена за конкретния медицински обект, която отговаря на всички нормативни изисквания.

Геце

GEZE GmbH е една от водещите в света фирми, производители на системи за врати, прозорци и техника за безопасност. Като един от пазарните лидери в сферата на иновациите и дизайна, независимата компания, която е семейно ръководена от пет поколения, разработва, произвежда и продава модерна технология, която, чрез ориентацията си към бъдещето, оказва силно влияние въху строителната технология като цяло.

Прочетете също: