pixel

Проблеми и предизвикателства пред производството на електрическа енергия от ВЕИ

roundtable

В сряда, 31.10.2012 г. в столичния хотел „Шератон“ ще се проведе кръгла маса относно проблемите в сектора на възобновяемите енергийни източници (ВЕИ).

В дебатите ще участват държавни институции от енергийния сектор, производители на енергия от ВЕИ, електроразпределителни дружества, финансови институции и работодателски организации.

Представители на международната общност, сред които посланици и икономически съветници на държави от ЕС, Северна Америка и Югоизточна Азия, също ще се включат в дискусиите.

Участници:
Делян Добрев (МИЕТ), Ангел Семерджиев (ДКЕВР), мрежови оператори (ЕСО, ЕВН, ЧЕЗ, ЕНЕРГО-ПРО), дипломатически мисии, бизнес сдружения, работодателски организации, финансови институции, ВЕИ асоциации.

Кръглата маса е организирана от водещите ВЕИ сдружения, Българска търговско-промишлена палата (БТТП), Американската търговска камара (АмЧам), Германо-Българска индустриално-търговска камара (ГБИТК) и Представителството на италианския бизнес „Конфиндустрия“. Целта на събитието е да се предостави платформа за конструктивен диалог на всички заинтересовани страни – ДКЕВР, Електроразпределителни дружества, Крайни снабдители на електроенергия, ВЕИ производители, международни и местни банки, бизнес сдружения. Организаторите се надяват чрез открита дискусия този форум да очертае балансирани решения, които да бъдат във взаимен интерес за държавата, бизнеса и обществото.

Повод за провеждане на кръглата маса са актуалните сътресения във ВЕИ сектора. Сред основните теми на обсъжданията ще бъде Решението на ДКЕВР от 14.09.2012 г. с което бяха определени „цени за достъп“ до мрежата за ВЕИ производители. Напомняме, че „цената за достъп“ достига до 39% от общите приходи на електроцентралите и се заплаща единствено от ВЕИ производителите. Новата такса изправи пред финансови затруднения не само засегнатите производители, но и банките, финансирали инвестиционните проекти.

От приемането на таксата в средата на септември 2012 г. не са се състояли официални срещи на засегнатите ВЕИ производители с ДКЕВР и мрежовите компании. Поради тази причина на кръглата маса се възлагат големи надежди. Реализираните до момента политики за ВЕИ показват ясна нужда от повече прозрачност и диалог в сектора.

Непосредствено след края на кръглата маса, парламентарната Комисия по икономическа политика, енергетика и туризъм се очаква да разгледа на второ четене изменения в Закона за енергетиката и Закона за енергията от възобновяеми източници. Текстовете са внесени като преходни и заключителни разпоредби на напълно несвързания с тематиката „Закон за експортния контрол” и целят да потвърдят със закон цената за достъп до мрежа за електрически централи от ВЕИ.

Предистория на „цени за достъп“

Според ВЕИ сектора „цените за достъп“ са дискриминационни, тъй като се дължат само от ВЕИ проекти. Идентични ВЕИ централи пък плащат до 120 пъти разлика в цената за една и съща услуга, ако са въведени в експлоатация по различно време. В допълнение, ВЕИ производителите настояват, че новите такси са незаконни, тъй като противоречат на Закона за енергетиката, съгласно който потребителите заплащат ежемесечно за услугата „достъп до мрежата“, а производителите на енергия не дължат такава такса. Решението за определяне на цената за достъп противоречи и на редица Директиви и Регламенти на Европейския Съюз. Във връзка с тези твърдения, ВЕИ сдружения и стотици производители на електроенергия са подали искове за отмяна на решението във Върховния административен съд (ВАС), в Комисия за защита на конкуренцията (КЗК) и в Европейската комисия (ЕК).

Решението на ДКЕВР бе разкритикувано от представители на големи финансови институции – като Европейска и Китайска банка за развитие – както и от представители на международната общност. Писмо, подписано от 12 посланници на страни от ЕС и Югоизточна Азия бе внесено до Премиера Бойко Борисов, Икономическия министър Делян Добрев и председателя на ДКЕВР Ангел Семерджиев. В писмото се настоява за преразглеждане на решението и запазване на предвидимостта на инвестиционната среда в България.

Организатори на събитието:
Българската търговско-промишлена палата (БТПП)
Американската търговска камара в България (AmCham)
Германо-българската индустриално-търговска камара (DBIHK)
Конфиндустрия България
Асоциацията на производителите на екологична енергия (АПЕЕ)
Българската фотоволтаична асоциация (БФА)
Българската соларна асоциация (БСА)
Българската ветроенергийна асоциация (БГВЕА)
Съюз на производителите на екологична енергия – БГ (СПЕЕ-БГ)
НСНЕ Екоенергия

Строители Бг

Строители Бг е електронно издание, специализирано в областта на строителството. Специализираните статии разглеждат всички етапи от строителния процес и активните участници в него. Цел на изданието е да запознае читателите със спецификите на отделните процеси и да ги улесни в тяхната дейност. Предлагаме набор от професионални статии, категоризирани по раздели, където можете да прочетете за спецификите на отделните продукти и системи, представени в тях от водещите фирми в бранша.

Прочетете също: