pixel

Павлова се запозна с новостите в изграждането на тунели и рехабилитацията на пътища

Павлова

Източник: focus-news.net

Най-новите техники и технологии при изграждането и рехабилитацията на тунели и пътни настилки бяха представени на българската делегация, водена от министъра на регионалното развитие и благоустройството Лиляна Павлова в Люцерн. Това съобщиха от пресцентъра на МРРБ. В Конфедерация Швейцария регионалният министър Павлова е придружена от директора на Централния институт по пътни технологии Веселин Димитров, от изпълнителния директор на Национална компания Стратегически инфраструктурни проекти Асен Асенов и от директора на дирекция „Водоснабдяване и канализация“ в МРРБ Иванка Виденова.

На място, на строителния обект, в последните дни преди пускането в експлоатация на рехабилитираните тунели – Зоненберг и Ройспорт, от обходния път Ситиринг Люцерн бяха демонстрирани последните технологии и изисквания към тунелното строителство. Безопасността на придвижване и бърза евакуация на пътуващите в случай на инцидент в тунела са водещите изисквания при проектирането и изграждането им, стана ясно от представянето на мениджърите на АСТРА, компанията-изпълнител на обекта. Всяка тръба на тунелите е с по три ленти в едната посока, като на всеки 100 метра има авариен изход, шумоизолационна стая за бърза връзка с телефон на полицията и бърза помощ, изключително мощна и надеждна вентилационна система за отвеждане на изгорелите газове и противопожарна система за потушаване на огън.

Обмяната на информация и опит е изключително важна за нас предвид предстоящото изграждане на големи тунели в България – този под Шипка и на ЛОТ 3 на АМ „Струма“, коментира министърът на регионалното развитие и благоустройството Лиляна Павлова. Според нея проектирането на тунелите е един от най-важните процеси при строителството им, тъй като трябва да отразят последните, най-нови тенденции и изисквания за безопасност в сектора. Съвсем скоро предстои обявяването на обществена поръчка за проектиране на тунела на ЛОТ 3 на АМ „Струма“, който ще бъде един от най-дългите в Европа. Затова днешното посещение е от изключително значение за нас, за да можем да заложим обективни изисквания в документацията, коментира министър Павлова. Особено внимание при рехабилитацията е обърнато на осигуряване на висока степен на безопасност на пътуващите, отговаряща на директивата за тунелна безопасност.

По-късно днес регионалният министър се срещна и с федералния министър на околната среда, транспорта, енергетиката и комуникациите на Швейцария Дорис Лойтард и с директора на федералната служба Пътна инфраструктура Рудолф Дитерле.

На срещата бяха представени предстоящите водни проекти в България като беше обърнато внимание на предвидените за изграждане язовири Пловдивци, Нейковци и Луда Яна, пречиствателни станции за питейна вода към тях, както и намерението за стартиране на обследване, проектиране и строителство на 4 нови язовира за питейно-битово водоснабдяване, съчетано с възможностите за добив на електрическа енергия чрез водно-електрически централи към хидроенергийните системи.

Министър Павлова отправи покана за посещение и обмяна на опит на специалисти от пътния и водния сектор и провеждане на конференции и работни срещи.

Строители Бг

Строители Бг е електронно издание, специализирано в областта на строителството. Специализираните статии разглеждат всички етапи от строителния процес и активните участници в него. Цел на изданието е да запознае читателите със спецификите на отделните процеси и да ги улесни в тяхната дейност. Предлагаме набор от професионални статии, категоризирани по раздели, където можете да прочетете за спецификите на отделните продукти и системи, представени в тях от водещите фирми в бранша.

Прочетете също: