Правителството даде 3 концесии за добив на подземни богатства

концесии

Източник: vestnikstroitel.bg

На вчерашното си заседание правителството прие решения за предоставяне на три концесии за добив на подземни богатства.

За срок от 35 години строителни материали ще добиват „Хидроминерал” ООД, „Добив и експлоатация АБО” ООД и „ТОП – МД” ООД съответно от находищата „Лилиян” (249 708 кв. м) в община Долна Митрополия, „Добри дол” (242 042 кв. м) в община Димово и „Ениер” (99 470 кв. м) в община Ветрино.

За периода на концесията се очаква постъпленията от концесионни плащания на трите дружества да надхвърлят общо 5 357 065 лв., като половината от тях ще постъпват по общинските бюджети, а инвестициите да са над 5 млн. лв.

Правителството реши също да започне процедура за концесиониране за срок от 32 години на добива на неметални полезни изкопаеми – жилен кварц, от находище „Белия камък”. Концесионерът ще бъде определен чрез търг с тайно наддаване.

Находището се намира в землището на с. Глоговица, община Трън и е проучвано в периода 1988-1992 г., когато са доказани запаси от индустриалния минерал. Решението за предоставяне на концесията е взето поради заявения инвеститорски интерес от няколко дружества, както и с оглед високия процент на безработицата в района.

В представените концесионни анализи е предвидена минимална инвестиционна програма в размер на 558 хил. лв.

Строители Бг

Строители Бг е електронно издание, специализирано в областта на строителството. Специализираните статии разглеждат всички етапи от строителния процес и активните участници в него. Цел на изданието е да запознае читателите със спецификите на отделните процеси и да ги улесни в тяхната дейност. Предлагаме набор от професионални статии, категоризирани по раздели, където можете да прочетете за спецификите на отделните продукти и системи, представени в тях от водещите фирми в бранша.

Прочетете също: