По-ниски такси за строителен надзор

такси

Източник: vestnikstroitel.bg

Правителството намали таксите за издаване на удостоверения за вписване в регистъра на консултантите за оценяване на съответствието на инвестиционните проекти и/или упражняване на строителен надзор с приблизително 50% в сравнение със сегашния им размер. Това стана с одобрени промени в Тарифа №14 за таксите, които се събират в системата на МРРБ и от областните управители.

Направените изменения привеждат разпоредбите на Тарифа №14 в съответствие с измененията и допълненията на Закона за устройство на територията във връзка с промените в категориите на видовете строежи и замяна на лицензионния режим на консултантите с регистрационен.

Останалите такси се запазват в досегашния им размер.

Строители Бг

Строители Бг е електронно издание, специализирано в областта на строителството. Специализираните статии разглеждат всички етапи от строителния процес и активните участници в него. Цел на изданието е да запознае читателите със спецификите на отделните процеси и да ги улесни в тяхната дейност. Предлагаме набор от професионални статии, категоризирани по раздели, където можете да прочетете за спецификите на отделните продукти и системи, представени в тях от водещите фирми в бранша.

Прочетете също: