pixel

Екологично топене на сняг

сняг

Източник: bnt.bg

До скоро снегът от норвежката столица се превозваше до околностите и или камионите го изсипваха направо в местния залив. И в двата случая процесът замърсяваше околната среда, защото събраният от улиците сняг задържа големи количества кал, прах, масла, дребни и дори едри отпадъци. След разтапянето на замръзналата маса тези замърсители се разнасят от вятъра или замърсяват водите на живописното крайбрежие на Ослофьорд.

Шанс за снегопочистване без подобни последствия има с плаваща платформа. Въведена е отскоро и вече дава добри резултати.

„Тук горе е малката демонстрационна площадка на същинския процес. Мога да ви уверя, че става дума за една много ефикасна система, която наистина щади околната среда“, сподели конструкторът Терие Мирхог.

Вместо да откарват снега далеч от града, камионите идват до залива. Но не изсипват товара си директно във водата. Снежната маса минава най-напред през едри решетки, където се отделят големите отпадъци. След това снегът и ледът се смесват с морска вода от залива, за да се разтопят. Нататък водата преминава през сита с различни размери. Накрая тя се филтрира в 12-метрови цилиндри, които задържат и най-ситните частици, тежките метали и маслата. Събраните предварително дребни отпадъци се отделят с четки и се складират за рециклиране. Филтрираната вода вече може да се излее без никакви притеснения в зоната на Ослофьорд.

Платформата за пречистване е първата в света система за топене на сняг, която използва морска вода. Капацитетът й е 500 кубически метра сняг за час. В нея могат да се топят по седем хиляди кубически метра снежна маса дневно. Инвестицията в нея е изчислена типично по норвежки – с грижа към водата, към въздуха и към финансите на града. Включена към процеса на сметосъбиране, годишно платформата спестява вредни емисии от транспортни курсове, равни на тези при редовното използване на 1610 автомобила.

Строители Бг

Строители Бг е електронно издание, специализирано в областта на строителството. Специализираните статии разглеждат всички етапи от строителния процес и активните участници в него. Цел на изданието е да запознае читателите със спецификите на отделните процеси и да ги улесни в тяхната дейност. Предлагаме набор от професионални статии, категоризирани по раздели, където можете да прочетете за спецификите на отделните продукти и системи, представени в тях от водещите фирми в бранша.

Прочетете също: