pixel

18 кандидати за предварителен проект на лот 3 от магистрала „Струма”

търгове

Източник: vestnikstroitel.bg

18 кандидати подадоха оферти за участие в процедурата за изготвяне на предварителен проект за лот 3 (Благоевград – Сандански) от магистрала „Струма”. Това е първият и най-важен търг за подготовката на участъка от аутобана. Следват търговете за стратегически съветник и екологичен консултант. Оценителната комисия трябва да приключи работа до края на месец февруари. Прогнозната стойност на договора е 5 000 000 лв. (без ДДС) и ще се финансира по Оперативна програма „Транспорт” 2007-2013 г. Участниците са:

1. „Геода инженерство с.п.а.“ – Италия

2. „ИДОМ Инхениериа и консулториа, С.А.“ – Испания

3. „Обединение МП+ДПП – Струма“

4. „Консорциум АТИ – Струма 3″

5. „Консорциум ТЕКОПИ АМ Струма Лот 3 – 2013″

6. „ВБИ Уърлдайд Инженеринг – Пътпроект – 2000″

7. „Обединение СВЕКО – БУРДА“

8. „ДЗЗД Виа Флавиа“

9. „ПРО. ЕТА. ВИП. ИТА. КОНСУЛТ ДЗЗД“

10. „Виа План – Амберг ДЗЗД“

11. „Технитал – Рутекс“

12. „Обединение СУДОП – ИКП – МИСТ”

13. „Консорциум ТЕКНИК“

14. „Обединение Струма БГИ“

15. „Струма Инженеринг ДЗЗД“

16. „ДЗЗД Серинг – И.П. 2013″

17. „Обединение Струма 2013″

18. „Консорциум Мости“

Строители Бг

Строители Бг е електронно издание, специализирано в областта на строителството. Специализираните статии разглеждат всички етапи от строителния процес и активните участници в него. Цел на изданието е да запознае читателите със спецификите на отделните процеси и да ги улесни в тяхната дейност. Предлагаме набор от професионални статии, категоризирани по раздели, където можете да прочетете за спецификите на отделните продукти и системи, представени в тях от водещите фирми в бранша.

Прочетете също: