pixel

Пазарът на имоти в България все по-непрозрачен

imot

Българският пазар на имоти е влошил представянето си в глобалната класация на консултантските компании JLL и LaSalle Investment Management за прозрачност.

В тазгодишното издание на класацията страната ни е на 66-то място от 102 страни сред слабо прозрачните пазари на имоти с обща оценка от 3,6 точки (оценката се формира по скала от 1 до 5, като колкото по-висока е тя, толкова по-непрозрачен е пазарът на имоти – бел. ред).

В предишната класация (от 2012 г.) България беше в златната среда на полупрозрачните пазари на 57-ма позиция.
JLL разделя пазарите на имоти на пет групи – високо прозрачни, прозрачни, полупрозрачни, слабо прозрачни и непрозрачни. В тазгодишната класация страните, включени в нея, са сравнявани по 115 критерия – количествени и качествени. Най-висока тежест в крайната оценка имат регулаторната и законодателна база, както и пазарните фундаменти.
По отношение на регулаторната и законодателна база Бългрия получава оценка от 2,9 точки, а по отношение на пазарните фундаменти – 3,9 точки.
Страната ни е единствената от Европейския съюз (ЕС) и от съседите ни на Балканите с толкова ниско класиране. В същата група попадат единствено Словения и Сърбия, като те са класирани на съответно 62-ро и 65-то място.
От останалите европейски пазари на имоти по-ниско в класацията са само третокласните градове в Русия и Украйна – на съответно 70-то и 74-то място в същата група на слабо прозрачните пазари на имоти, както и Беларус – на 94-то място в групата на непрозрачните пазари на имоти.
Прозрачността на пазарите на имоти по света
В тазгодишната класация Великобритания измества САЩ и вече е лидер по прозрачност на пазара на имоти с обща оценка от 1,2 точки. САЩ са на 2-ро място с 1,3 точки, а Австралия – на трето с 1,4 точки. Сред най-прозрачните пазари в света са още Нова Зеландия, Франция, Холандия, Ирландия и Финландия.
В групата на прозрачните пазари попадат Швейцария, Швеция, Германия, Сингапур, Хонконг, Белгия, Дания, Полша, Испания, Австрия, Португалия, Чехия, Унгария и други.
В групата на полупрозрачните пазари са съседите ни, с изключение на Сърбия – Румъния, Гърция, Турция (съответно на 30-то, 33-то и 34-то място в общата класация). От останалите европейски страни, включени в класацията, в тази група попадат също пазарите на имоти в Словакия и Хърватия.
В групата на слабо прозрачните пазари, където е и българският пазар на имоти, попадат още Замбия, Колумбия, Саудитска Арабия, Виетнам, Египет, Панама, Мароко, Уругвай, Ливан, Уганда и други.
Либия е най-непрозрачният пазар на имоти в света с обща оценка от 4,6 точки. Преди нея са Сенегал, Мианмар, Монголия, Етиопия, Ирак и Хондурас. В същата група попадат още Гана, Казахстан, Нигерия, Венецуела, Тунис, Алжир, Пакистан и други.
Авторите на класацията констатират, че в глобален мащаб прозрачността на пазара на имоти като цяло продължава да се подобрява. Доминиращите пазари на имоти са вече в по-добра форма в сравнение с периода на финансовата криза 2009-2009 г. и нивата на инвестиционната активност са се възстановили до предкризисните равнища.
Въпреки че повечето държави от Субсахарска Африка попадат в последните две групи на класацията, експертите отчитат, че прозрачността на пазарите на имоти в тези страни силно се е подобрила. Пет от 10-те пазара с най-голямо подобрение на прозрачността са в този регион, като най-голям напредък е отчетен Кения, Гана и Нигерия.
Източник: investor.bg

Строители Бг

Строители Бг е електронно издание, специализирано в областта на строителството. Специализираните статии разглеждат всички етапи от строителния процес и активните участници в него. Цел на изданието е да запознае читателите със спецификите на отделните процеси и да ги улесни в тяхната дейност. Предлагаме набор от професионални статии, категоризирани по раздели, където можете да прочетете за спецификите на отделните продукти и системи, представени в тях от водещите фирми в бранша.

Прочетете също: