pixel

Отвориха офертите на кандидатите по програма „Енергийно обновяване на българските домове”

саниране на блокове

 В Министерството на регионалното развитие днес бяха отворени ценовите оферти на 57 дружества, допуснати до процедурата за избор на изпълнител на строително – монтажни работи за обновяване за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради по проект „Енергийно обновяване на българските домове”. Проектът се финансира по Оперативна програма „Регионално развитие“ 2007 – 2013“.

70 е общият брой на отворените ценови оферти по седем обособени позиции в процедурата, пише в-к „Строител“. Всяко дружество може да кандидатства максимум по две позиции.
Предстои комисията да извърши проверка на офертите на допуснатите участници и в срок до 20 септември да обяви резултатите.
Строителнително – монтажните работи по сградите, които ще се финансират, в рамките на проекта, включват подобряване на енергийните характеристики на сградните ограждащи конструкции и елементи чрез обновяване с високотехнологични топлоизолационни системи; повишаване на ефективността на системите за отопление, вентилация и охлаждане в сградите и на системите за горещо водоснабдяване; повишаване ефективността на системите за управление на топлоподаване и регулиране на топлината в сградите.
Изпълнението на проект „Енергийно обновяване на българските домове“ се финансира с общо 50,1 млн. лв.по Оперативна програма „Регионално развитие“ 2007-2013 г. До приключването му в края на 2015 г. се предвижда да бъдат обновени минимум 180 многофамилни жилищни сгради.

Строители Бг

Строители Бг е електронно издание, специализирано в областта на строителството. Специализираните статии разглеждат всички етапи от строителния процес и активните участници в него. Цел на изданието е да запознае читателите със спецификите на отделните процеси и да ги улесни в тяхната дейност. Предлагаме набор от професионални статии, категоризирани по раздели, където можете да прочетете за спецификите на отделните продукти и системи, представени в тях от водещите фирми в бранша.

Прочетете също: