pixel

166 млн. лева по-малко, заради нередности по оперативни програми

европейски програми

Брюксел е нанесъл финансови корекции в размер на 166 млн. лв. по оперативните програми по Структурните и Кохезионния фондове на ЕС към 31 декември 2013 г. Ревизирани са основно „Околна среда“ (ОПОС) – 91,7 млн. лв. и „Регионално развитие“ (ОПРР) – 36,3 млн. лв. Това стана ясно от доклад на KPMG, представен във вторник.

74 на сто от наложените финансови корекции са свързани с възлагането на обществени поръчки, като почти три четвърти са установени от управляващите органи. При ОПОС и ОПРР е ревизиран всеки втори договор за безвъзмездна финансова помощ.

При всички оперативни програми, с изключение на ОПОС, преобладаващата част от финансовите корекции са наложени заради нередности след плащане на европарите.
Вицепремиерът Илиана Цанова заяви, че са необходими четири мерки за ограничаване на ревизиите от Брюксел:

-Оптимизиране на процедурата на финансовите корекции, което се отнася за сроковете, отговорността и обжалванията;
-Оптимизиране на системите за финансово управление и контрол на Управляващите органи на оперативните програми;
-Спазване на изискванията за устойчивост на инвестициите.

Според експертите заключенията в доклада показват необходимост от мерки за повишаване на административния капацитет на съответните управляващи органи и на основните групи допустими бенефициенти по тях.

btvnews.bg

Строители Бг

Строители Бг е електронно издание, специализирано в областта на строителството. Специализираните статии разглеждат всички етапи от строителния процес и активните участници в него. Цел на изданието е да запознае читателите със спецификите на отделните процеси и да ги улесни в тяхната дейност. Предлагаме набор от професионални статии, категоризирани по раздели, където можете да прочетете за спецификите на отделните продукти и системи, представени в тях от водещите фирми в бранша.

Прочетете също: