pixel

Отглеждане на “мебели” в лаборатория

mit

Изследователи от Масачузетския технологичен институт (MIT) са разработили процес, който в бъдеще може да направи възможно отпечатването или отглеждането на дърво директно във формата на мебели с помощта на растителен материал, отгледан в лаборатория. Екипът смята, че това е алтернатива на обезлесяването.

Според изявление на MIT това е възможно чрез адаптиране на определени химикали, които са част от процеса на растеж на дървесината. В неотдавнашно проучване, публикувано в списание Materials Today, изследователите демонстрират, че по този начин физическите и механичните свойства на получения растителен материал – като например неговата твърдост или плътност – могат да бъдат прецизно контролирани в лаборатория.

Отглеждане на дървесина с определена форма чрез 3D биопринтиране

По този начин, според учените, би трябвало да е възможно да се отглежда растителен материал с помощта на 3D техники за биопринтиране във форми и размери, които нито се срещат в природата, нито могат да бъдат произведени със селскостопански методи. Според MIT изследването все още е в начален стадий. Въпреки това то вече показва, че растителните материали, отглеждани в лаборатория, могат да бъдат адаптирани към специфични свойства, за да се отглеждат дървесни продукти с точно тези характеристики, които са необходими за конкретното приложение.

mit

Хормони за различните свойства на дървесината

За да отгледат растителен материал в лаборатория, изследователите първо изолират клетки от листата на млади растения циния (Zinnia elegans). След това клетките се култивират в течност в продължение на два дни, после се прехвърлят в гел, съдържащ хранителни вещества и два различни хормона. Според съобщението,  чрез регулиране нивото на тези хормони могат да се регулират физическите и механичните свойства на растителните клетки в бульона. Гел-разтворът за клетъчни култури се екструдира в определена структура с помощта на 3D принтер. След това изследователите го оставят да расте и да се развива на тъмно в продължение на три месеца. Дори при този дълъг инкубационен период процесът е по-бърз от времето, необходимо на дървото да достигне зрялост. След инкубационния период клетъчният материал се дехидратира и се оценява за неговите свойства.

Строители Бг

Строители Бг е електронно издание, специализирано в областта на строителството. Специализираните статии разглеждат всички етапи от строителния процес и активните участници в него. Цел на изданието е да запознае читателите със спецификите на отделните процеси и да ги улесни в тяхната дейност. Предлагаме набор от професионални статии, категоризирани по раздели, където можете да прочетете за спецификите на отделните продукти и системи, представени в тях от водещите фирми в бранша.

Прочетете също: