pixel

Облекчения в строителния процес

stroitelstvo

По-строг контрол за строителството в свлачищни райони е една от предвидените промени за изменение и допълнение на Закона за устройство на територията (ЗУТ). С тях „се забранява строителството в свлачищни райони с наложена строителна забрана до изпълнение на условията на заповедта за участъците, за които е наложена и нейната отмяна по предложение на съответните органи на местно самоуправление. Предложено е и допълнение, с което се забранява строителството в свлачищни райони, в които не е изградена канализация”, пише в съобщение до медиите министерство на регионалното развитие и благоустройство.

Друг ключов момент в промените е, че с тях се облекчават административните процедури и се намалява административната тежест. Повишава се ролята и отговорността на неправителствения сектор, представена от проектантските браншови организации на архитектите и инженерите в процесите на устройственото планиране, инвестиционното проектиране и строителството, съобщава fakti.bg.

Дава се и по-голяма свобода на действие на ДНСК и на общинската администрация с цел облекчаване на контролните функции и по-ясно разграничаване на правомощията на ДНСК и общините.

Конкретните промени са публикувани на сайта на МРРБ в раздел „Нормативни актове” и подраздел „Проекти на нормативни актове”.

Строители.бг

Строители Бг

Строители Бг е електронно издание, специализирано в областта на строителството. Специализираните статии разглеждат всички етапи от строителния процес и активните участници в него. Цел на изданието е да запознае читателите със спецификите на отделните процеси и да ги улесни в тяхната дейност. Предлагаме набор от професионални статии, категоризирани по раздели, където можете да прочетете за спецификите на отделните продукти и системи, представени в тях от водещите фирми в бранша.

Прочетете също: