pixel

Повече проекти през следващия програмен период

строителство

Източник: vestnikstroitel.bg

„През следващия програмен период пред страната ще останат като основно предизвикателство агломерациите  между 2 и 10 хил. еквивалент жители, които са 232 на брой. Това означава още по-голям брой проекти, още повече тръжни процедури. Макар че обемът на строително-монтажните работи е по-малък, това е едно сериозно предизвикателство пред всички професионалисти в сектора”. Това каза зам.-министърът на околната среда и водите Ивелина Василева на конференцията „Предизвикателства при изграждането и експлоатацията на ПСОВ”, организирана от Камара на строителите в България и Българска асоциация по водите.

Василева посочи, че за строителите  предизвикателствата са свързани с огромния обем дейности, които трябва да бъдат извършени качествено за кратък период от време.

„Ето защо разчитаме безкрайно много на Камарата на строителите в България и на Българската асоциация по водите, както и на останалите браншови организации, за осигуряване на качеството на инвестиционните проекти”, посочи зам.-министърът и продължи: „Смятаме, че създаденият експертен капацитет и потенциал би могъл да бъде поставен в полза на изпълнението на проектите, като действа като технически контрол на изготвените от общините проекти. Разчитаме безкрайно много на присъстващите днес – консултанти,проектанти, надзорници, строители, научни работници, представителите на местната власт. Необходима е непрекъсната работа, в режим на пълно взаимодействие и сътрудничество, и на върхова мобилизация, за да се справим със задачите”, каза Василева пред аудиторията на форума.

Строители Бг

Строители Бг е електронно издание, специализирано в областта на строителството. Специализираните статии разглеждат всички етапи от строителния процес и активните участници в него. Цел на изданието е да запознае читателите със спецификите на отделните процеси и да ги улесни в тяхната дейност. Предлагаме набор от професионални статии, категоризирани по раздели, където можете да прочетете за спецификите на отделните продукти и системи, представени в тях от водещите фирми в бранша.

Прочетете също: