pixel

Обединение е поканено да строи пасажерски терминал на пристанище Бургас

терминал

Източник: publics.bg

Обединение „Техномашпрогрес – ТВП“ е поканено от Държавно предприятие „Пристанищна инфраструктура“ (ДП ПИ) за изпълнение на проект и строителство на нов пътнически терминал на бургаското пристанище, пише в обявление на страницата на Агенцията по обществени поръчки (АОП).

Причината, обединението да бъде поканено, е несъответствие на предходните кандидати с изискванията на възложителя ДП ПИ. През август 2012 г. генералният директор на държавното предприятие обяви открита процедура по възлагане на обществена поръчка за изграждане на пасажерски терминал от 1-во до 4-то корабно място на пристанищния терминал.

Тогава 3-ма кандидати подадоха оферти, но поради това, че нито една от тях не отговаряше на изискванията, процедурата беше прекратена, а участниците отстранени.

„Техномашпроект – ТВП“ е обединение, в което влизат фирмите „Техномашпрогрес“ ООД, „Вамос“ ООД и „Проно“ ЕООД

Теренът, предвиден за реализация е със следните устройствени показатели:
– 2700 кв.м застроена площ;
– плътност на застрояване – до 35%;
– 12 м максимална височина на сградата;
– 40% озеленяване.

Строители Бг

Строители Бг е електронно издание, специализирано в областта на строителството. Специализираните статии разглеждат всички етапи от строителния процес и активните участници в него. Цел на изданието е да запознае читателите със спецификите на отделните процеси и да ги улесни в тяхната дейност. Предлагаме набор от професионални статии, категоризирани по раздели, където можете да прочетете за спецификите на отделните продукти и системи, представени в тях от водещите фирми в бранша.

Прочетете също: