Cградна фасада генерира енергия, докато пречиства вода

сграда

Източник: greentech.bg

Тази сграда изглежда модерна и много „дизайнерска“. Но всъщност зелените изици по фасадата й не са украса – това са фотобиореактори.

Парижката енергийна компания Ennesys и американската фирма за богорива OriginOil разкриха нов демонстрационен проект за ползите от водораслите в Ла Дефанс близо до Париж. Революционна система черпи енергия от водорасли в отпадъчните води, като същевременно ги филтрира и ги превръща във вода, годна за миене.

„Водораслите са бъдещето на чистите, евтини горива”, казва Пиер Таузинат, главен изпълнителен директор на Ennesys. Тази авангардна градска система за водорасли отглежда алгите във фотобиореалтори, изработени от поликарбонат, при които се използват само светлина, отпадъчни води и CO2. Системите за генериране на енергия по този начин имат формата на плоски панели и са монтирани на фасадата на сградата, което носи допълнителна полза – действа като ефективна система за изолация, поддържайки хладината през лятото и топлината през зимата. Освен всичко друго е и красиво.

След като водораслите „пораснат“, реколтата се прибира чрез технологията на OriginOil. Следва преработката им в биомаса, която има почти същия потенциал за енергия като въглищата и се използва за захранване с ток на системите на сградата. Тъй като процесът не използва химикали, добиваната вода може да се използва отново в процеса и в крайна сметка, когато нитратите в нея бъдат напълно изчерпани, тя може да се използва като вода за миене – например за тоалетните на сградата.

Франция следва строга политика в областта на околната среда, наречена RT202, която предвижда намаление с 20% на потреблението на енергия в страната до 2020 г. и увеличаване на използването на енергия от възобновяеми източници с 20% до 2020. За постигане на целите за 2020 г. Франция изисква сградите да могат да генерират повече енергия, отколкото използват, и да обработват отпадните води, вместо да ги изливат в общинската канализационна система. Ригс Екълбери, шеф на OriginOil, вярва, че новата му система в сътрудничество с Ennesys е единственият достоен отговор на тези разпоредби. Според него, „алгите са перфектното решение за едновременното генериране на енергия и пречистване на отпадните води.”

Строители Бг

Строители Бг е електронно издание, специализирано в областта на строителството. Специализираните статии разглеждат всички етапи от строителния процес и активните участници в него. Цел на изданието е да запознае читателите със спецификите на отделните процеси и да ги улесни в тяхната дейност. Предлагаме набор от професионални статии, категоризирани по раздели, където можете да прочетете за спецификите на отделните продукти и системи, представени в тях от водещите фирми в бранша.

Прочетете също: