pixel

Ново регионално депо за отпадъци при Хасково струва 29 млн. лева

депо

Източник: greentech.bg

Докато европейците се надпреварват на тема рециклиране на отпадъци и производство на енергия от боклуците, България активно строи депа за отпадъци. Най-новото ще е при Хасково и иронията тук е че, се финансира по Оперативна програма „Околна среда“.

„Три общини в област Хасково ще изграждат заедно регионално депо за отпадъци, – съобщи МОСВ. – Министър Нона Караджова  и кметовете на общините Хасково Георги Иванов, на Димитровград Иво Димов и на Минерални бани Мюмюн Искендер подписаха договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ за изграждане на Регионална система за управление на отпадъците на регион Хасково. Системата ще се финансира по Оперативна програма „Околна среда 2007-2013 г.” и е на обща стойност 29,3 млн. лева.

Според ведомството, около 154 хиляди жители на трите общини ще бъдат обслужвани от новото депо.

Все пак има надежда то да е нещо малко по-различно от традиционното сметище. Съобщението гласи, че се предвиждат „регионално депо за неопасни отпадъци, инсталация за сепариране на отпадъците с годишен капацитет 42 076 тона, инсталация за компостиране на „зелени“ отпадъци, пречиствателна станция за отпадни води, довеждаща инфраструктура“. В анонса на ведомството се посочва още, че ще има и система за улавяне на биогаз, за да се намали опасността от пожар, но не се посочва какво ще се прави с този биогаз. Все по-честа практика в европейските страни е отделяният метан да се използва за производство на електроенергия, която да се използва от местните жители или от други близки обекти.

Срокът за изграждане на новото сметище е средата на януари 2015 г.

Строители Бг

Строители Бг е електронно издание, специализирано в областта на строителството. Специализираните статии разглеждат всички етапи от строителния процес и активните участници в него. Цел на изданието е да запознае читателите със спецификите на отделните процеси и да ги улесни в тяхната дейност. Предлагаме набор от професионални статии, категоризирани по раздели, където можете да прочетете за спецификите на отделните продукти и системи, представени в тях от водещите фирми в бранша.

Прочетете също: