Ново послание на мрежата Натура 2000

натура 2000

 

Източник: government.bg

„Колко природа ти е достатъчна?” е новото послание на мрежата НАТУРА 2000 в България за периода 2014 – 2023 г. Сава Латев от Велико Търново предложи мотото в рамките на конкурс, проведен при изпълнението на проект за разработване на Комуникационната стратегия за Натура 2000. Проектът е на стойност 173 хил. лв. и се финансира от Оперативна програма Околна среда 2007-2013 г.

Конкурсът за послание стартира през октомври миналата година. Постъпиха над 180 предложения, които бяха класирани от специализирано жури. Живеещи във Великобритания, Германия, САЩ, Италия, Белгия и Канада взеха участие в конкурса, като десетте най-добри послания бяха предложени за гласуване в специалната страница в социалната мрежа „Фейсбук”. Второ място и награда за най-млад участник получава деветгодишната Елица Ганева от София за „Зеленото бъдеще започва от теб!“. На трето място е класирано посланието „Запази зеления цвят на България!” на Велина Атанасова от София.

Строители Бг

Строители Бг е електронно издание, специализирано в областта на строителството. Специализираните статии разглеждат всички етапи от строителния процес и активните участници в него. Цел на изданието е да запознае читателите със спецификите на отделните процеси и да ги улесни в тяхната дейност. Предлагаме набор от професионални статии, категоризирани по раздели, където можете да прочетете за спецификите на отделните продукти и системи, представени в тях от водещите фирми в бранша.

Прочетете също: